Shutterstock.com/Martin Muránsky

Toiset tutkijat arvelevat kysymyksen olevan enemmän satunnaistekijöistä, toisten mielestä ilmastotavoitteet ovat karkaamassa yhä kauemmaksi.

Maailman hiilidioksidipäästöjen ennakoidaan kääntyvän tänä vuonna taas nousuun, kun ne kolme edellistä vuotta pysyivät lähes ennallaan. Vuosittaisessa Global Carbon Budget -raportissa tämän vuoden kasvuksi arvioidaan noin 2 prosenttia.

Eniten tilanteeseen vaikuttaa se, että Kiinan päästöjen arvioidaan kasvavan 3,5 prosenttia. Kiina tuottaa 28 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

Kiinan kasvavat päästöt johtuvat lisääntyneestä kivihiilen käytöstä. Toinen vaikuttava tekijä on se, että kuivuuden takia jokien vedenpinta on ollut alhaalla, mikä on vähentänyt vesivoiman tuotantoa.

Päästöjen kasvuksi arvioidaan noin 2 prosenttia.

Intian päästöt kasvavat noin 2 prosenttia. Tämä on vähemmän kuin edellisten vuosien noin 6 prosentin kasvuvauhti. Tämän notkahduksen pelätään kuitenkin olevan vain tilapäinen.

Sekä Yhdysvaltojen että EU:n päästöt ovat aavistuksen verran pienenemässä, mutta vähemmän kuin oli aikaisemmin arvioitu.

ILMOITUS

Satunnaistekijöitä vai ikävä käänne?

Global Carbon Budget -tutkimusta johtanut Corinne Le Quéré sanoo BBC:lle, että luvut ovat pettymys: ”Kun maailman hiilidioksidipäästöiksi vuodelle 2017 arvioidaan 41 miljardia tonnia, on aika loppumassa mahdollisuuksillemme pitä lämpeneminen selvästi alle 2 asteessa, puhumattakaan 1,5 asteesta.”

Kaikki eivät näe tilannetta yhtä synkkänä. Esimerkiksi Sternin raportista tunnetuksi tullut Nicholas Stern sanoo Guardianille, ettei hän ole kovin huolestunut. Päästöissä tapahtuu satunnaisvaihtelua, ja myös mittausmenetelmissä on epätarkkuutensa.

Monien tutkijoiden mielestä on kuitenkin selvää, että hiilidioksidipäästöjen huipun pitäisi olla jo ohitettu ja tällä hetkellä pitäisi olla selvästi matkalla alaspäin, mikäli ilmastotavoitteisiin aiotaan päästä.

Bonnissa meneillään olevassa YK:n ilmastokokouksessa keskitytään lähinnä siihen, mitä tehdään vuodesta 2020 eteenpäin, jolloin Pariisin ilmastosopimus on astunut voimaan. Mutta ennen sitäkin on tärkeitä vuosia jäljellä.