Lehtikuva/Markku Ulander

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, kansanedustaja Li Anderssonin mukaan opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ajaa korkeakoulujen opiskelijavalintoja suuntaan, joka vaarantaa lukion yleissivistävän roolin.

Andersson viittaa viime viikolla esiteltyyn pisteytysmalliin, jossa korkeakouluun haettaessa annettaisiin osalle oppiaineista merkittävästi vähemmän painoarvoa kuin toisille. Malli korostaa erityisesti pitkän matematiikan ja äidinkielen arvosanoja, ja reaaliaineet ovat keskenään eriarvoisessa asemassa. Taito- ja taideaineita ei puolestaan ole huomioitu lainkaan

– Malli asettaa käytännössä eri oppiaineet tärkeysjärjestykseen, mikä on yhdenvertaisuuden ja sivistyksen kannalta tuhoisaa, Andersson sanoo tiedotteessa.

Tampereen yliopistossa keväällä väitellyt tutkija Tuukka Tomperi pyrki kiinnittämään julkista huomiota opiskelijavalintojen muutoshankkeeseen laajassa Facebook-päivityksessään perjantaina.

Vasemmistoliitto näkee, että toisen asteen koulutusta tulisi kehittää sen itsensä lähtökohdista eikä opiskelijavalintojen ehdolla. Opetus- ja kulttuuriministeriön on huolehdittava, ettei opiskelijavalintojen uudistamisesta tule huutokilpailua aineiden välille, ja että yliopistoilla säilyy autonomia opiskelijavalinnoista päätettäessä.

ILMOITUS

Esitetyssä mallissa yliopistoilla on vain vähän liikkumavaraa korostaa opiskelijavalinnassa niitä aineita, jotka koetaan tietyn alan kannalta oleellisimmiksi.

– Nykyisellään yliopistojen yksiköt voivat korostaa sisäänotossaan tärkeimmiksi katsomiaan aineita sen verran kuin tarpeelliseksi kokevat. Nyt esitetty malli lisäisi entisestään ylioppilastutkintolautakunnan valtaa korkeakoulujen sisäänotossa ja vähentäisi ylipistojen autonomiaa, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto ehdottaa ylioppilaskoejärjestelmästä luopumista ja siirtymistä yhden ja yhtäläisen valintajärjestelmän käyttöön korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyönä.

– Tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi siten, että korkeakoulujen opiskelijavalinta tapahtuu toisella asteella alkavien johdantoluontoisten korkeakouluopintojen kautta. Ne voisi suorittaa sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta, Andersson sanoo.