Suomi on pitkällisen kehitystyön päätteeksi siirtymässä yhteiskunnasta yksinyrittäjien luvatuksi maaksi, jossa jokainen vastaa vain omasta vartioidusta puutarhaunelmatontistaan. Jo terminä yhteiskunta sisältää vaatimuksen yhteistyöstä tavalla, joka on elinkeinoelämän eliitille, yrityksille ja suurelle osalle keskiluokkaisista kansalaisista muuttumassa epätoivotuksi sääntö-Suomi-tilaksi.

Halu keskittää kaikki mahdollinen kanssakäyminen yksilöiden ja yritysten väliseksi suoraksi saneluksi ilman yksilöä suojaavia reunaehtoja paistaa läpi kaikista viime vuosien uusista työelämän trendeistä. Vuokratyö, nollasopimukset, alati lisääntyvä pakotettu yksinyrittäjyys ja ketjutettu alihankinta kaventavat tavallisten ihmisten neuvotteluvoimaa suhteessa tuotteita, palveluita ja työtä pilkkahintaan ostavilta yrityksiltä. Taloudellisen hyödyn korjaa muutama menestyvä suuryritys ja muut pysyvät juuri ja juuri hengissä.

Yritystoiminnasta saatava taloudellinen hyöty ei tosin enää kasva niin suureksi kuin se voisi kasvaa, koska nykyisessä mallissa kaikki kusettavat kaikkia. Tilaajat ostavat töitä halvalla ja laatu on sen mukaista, vaikka eteenpäin työt toki myydään kuin ne olisivat priimaa. Esimerkiksi julkis- ja yksityisrahoitteisessa rakentamisessa on viime vuosilta kosolti esimerkkejä siitä, miten kallis hinta ja nimekäs rakennuttaja, kuten NCC, SRV tai Lemminkäinen, eivät takaa laatua.

Nykyisessä mallissa kaikki kusettavat kaikkia.

Laatua syntyy vain yhteistyöllä ja sillä, että tekijöitä kohdellaan ihmisinä ja heille maksetaan ammattiryhmästä ja työtehtävästä riippumatta sellaista korvausta, joka motivoi heitä tekemään työt laadukkaasti loppuun asti. Mikään määrä toimihenkilöhallintoa ja valvontaorganisaatioita ei voi korvata alkuportaan ammattitaitoa ja omavalvontaa.

Työn kilpailukyvyn, tuottavuuden ja laadun nostamiseen ei tarvita kuin aitoa yhteistyötä työnantajan suunnalta. Sanelupolitiikka, kikyt ja pelottelu eivät motivoi ketään parempaan suoritukseen. Ei edes alihankintaketjun alimmalla portaalla olevaa hyväksikäytettyä ulkomaista siirtotyövoimaa.