Jarmo Lintunen

Äänestysprosentit 2001–2017

2001: 27,5 %

2003: 29,7 %

2005: 26,1 %

2007: 27,6 %

2009: 28,4 %

2011: 29,6 %

2013: 26,85 %

2015: 29,41 %

2017: 31,9 %

Suomen ylioppilaskuntien liiton tilastointi valtakunnallisista äänestysprosenteista edustajistovaaleissa.

Sitoutumattomat ryhmät saivat ylioppilaskuntien vaaleissa 80 prosenttia paikoista ja säilyttivät asemansa ylivoimaisesti suurimpana ryhmänä suhteessa puoluepoliittisesti sitoutuneisiin ryhmiin.

Vaalit käytiin 13 ylioppilaskunnassa 7.–8. marraskuuta. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa vaalit järjestettiin viime vuonna. Edustajistovaalit järjestetään joka toinen vuosi. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 31,9.

Puoluepoliittisten ryhmien kannatus oli Suomen ylioppilaskuntien liiton tilastoinnin mukaan seuraava: vihreät 6,7 %, vasemmisto 5,9 %, kokoomus 3,8 %, keskusta 3 %, RKP 2,1 %, SDP 1,5 % ja perussuomalaiset 0,2 %.

Ylioppilaskuntien vasemmistolaisiksi tilastoidut järjestöt ovat puoluepoliittisesti sitoutumattomia, mutta niillä on valtakunnallinen yhteistyöjärjestö Vasemmisto-opiskelijat, joka on myös sitoutumaton mutta tekee yhteistyötä Vasemmistonuorten ja vasemmistoliiton kanssa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vaaleissa viime vuonna Sitoutumaton vasemmisto saavutti historiansa parhaan tuloksen. Nyt muiden ylioppilaskuntien vaalien jälkeen vihreät nousi aiemmin poliittisten ryhmien johtopaikkaa pitäneiden vasemmistolaisten ohi suurimmaksi.

Eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden joukossa on puolet sitoutumattomia ja puolet poliittisista ryhmistä. Äänimäärät eri ylioppilaskunnissa eivät ole vertailukelpoisia, koska äänioikeutettujen määrät poikkeavat toisistaan ylioppilaskunnittain. Tampereen Yliopiston Vihreän Vasemmiston Liban Sheikh nousi tässä kansallisessa tilastossa ääniharavaksi.

Eniten ääniä saaneet

Eelis Palokangas (sit.), OYY, 230 ääntä
Tarik Ahsanullah (kok.), HYY, 155 ääntä (2016)
Olli Haapala (sit.), TYY, 146 ääntä
Amanda Pasanen (vihr.), HYY, 139 ääntä (2016)
Tuomas Dahlström (sit.), TYY, 126 ääntä
Tommi Manninen (sit.), ISYY, 126 ääntä
Iiris Suomela (vihr.), TamY 107 ääntä
Liban Sheikh (vas.), TamY 104 ääntä
Julia Liewendahl (rkp.), ÅAS, 103 ääntä
Sonja Mehtälä (sit.), OYY, 98 ääntä

OYY = Oulun yliopiston ylioppilaskunta, HYY = Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (vaalit 2016), TYY = Turun yliopiston ylioppilaskunta, ISYY = Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, TamY = Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, ÅAS = Åbo Akademis Studentkår, OYY = Oulun yliopiston ylioppilaskunta.

Äänestysprosentit 2001–2017

2001: 27,5 %

2003: 29,7 %

2005: 26,1 %

2007: 27,6 %

2009: 28,4 %

2011: 29,6 %

2013: 26,85 %

2015: 29,41 %

2017: 31,9 %

Suomen ylioppilaskuntien liiton tilastointi valtakunnallisista äänestysprosenteista edustajistovaaleissa.