Lehtikuva/Mikko Stig

Talouskasvu on nopeaa, mutta työllisyyden koheneminen hidasta.

Suomen talouskasvu on tänä vuonna ollut 3 prosentin luokkaa, mutta työllisyysaste jää tänä vuonna 69,3 prosenttiin toteaa työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaennuste.

Ensi vuonna työllisyysasteen ennustetaan nousevan 70,2 prosenttiin, mutta hallituksen tavoitteeseen, 72 prosentin työllisyysasteeseen ei vaalikauden aikana päästä. Näin arvioi TEM:n neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, vaikka ennuste ei ylläkään vuoteen 2019.

Alatalo selittää työllisyyden hitaampaa kehitystä suhteessa talouskasvuun suhdannevaiheella. Työllisyyden paraneminen kulkee talouskasvun perässä. Ensi vuodelle TEM ennustaa työllisyyden kasvun ja työttömyyden laskun nopeutumista.

Työllisyys kasvaa ennusteen mukaan ensi vuonna 25 000 hengellä, kun kuluvan vuoden 2017 kasvu jää 15 000:een.

– Talouskasvu vahvistaa työllisyyttä. Lisäksi työllisyyttä nostavat työikäisen väestön pieneneminen ja hyvässä taloustilanteessa yhä useampi siirtyy työvoiman ulkopuolelta työnhakijaksi.

ILMOITUS

Työttömyys laskee ennusteen mukaan tämän vuoden 8,6 prosentista ensi vuonna 7,9 prosenttiin. Se merkitsee runsasta 260 000 työtöntä työnhakijaa.

Pitkäaikaistyöttömyys jäämässä korkealle

Pitkäaikaistyöttömyys on hitaasti laskussa, mutta juuttumassa korkeammalle tasolle kuin 1990-luvun laman jälkeen. TEM arvioi pitkäaikaistyöttömien määräksi ensi vuonna 91 000.

– Jatkossakin meillä tulee olemaan kolmannes työttömistä pitkäaikaistyöttömiä, arvioi TEM:n erityissiantuntija Erno Mähönen.

Hänen mukaansa pitkäaikaistyöttömyys tulee säilymään tämän ja parin seuraavankin hallituksen ongelmalistalla.