Jarkko Mänttäri

Asuntojen hinnat kaksinkertaistuivat Tukholmassa vuosikymmenen aikana, vaikka samaan aikaan inflaatio oli Ruotsissakin lähellä nollaa ja palkkojakaan ei juuri nostettu. Nyt hinnat ovat kääntyneet laskuun.

Kauppalehti kertoi Ruotsin asuntomarkkinoiden tilanteesta maanantaina. Lehden mukaan ruotsalaisten uusasuntotuotantoon keskittyvien kiinteistökehitysyhtiöiden osakekurssit ovat olleet jo pitkään voimakkaassa laskussa. Ruotsissa on rakennettu innolla uusia asuntoja, mutta pankit ovat kiristäneet lainaehtoja ja alhaalla pysytelleiden markkinakorkojen noususta on herännyt pelkoa.

Svenska Dagbladet käsitteli markkinatilannetta aiemmin ja kuvasi useimpien markkinatoimijoiden odottavan vain maltillista korjausliikettä korkealle nousseisiin hintoihin.

Ruotsalaisten asunnonomistajien järjestö Fastighetsägarna arvioi suhdannekatsauksessaan lokakuun lopussa, että asuntomarkkinoiden voimakkaat muutokset antavat aihetta huoleen.

– Viime vuosien aikana kasvu Ruotsissa on ollut voimakasta johtuen investoinneista asuntorakentamiseen ja yksityisestä kulutuksesta. Dynamiikka näiden kahden välillä toimii hyvin, kun kotitaloudet ja yritykset odottavat asuntojen hintojen kasvavan. Jos näin ei käykään, myönteinen dynamiikka voi muuttua nopeasti vastakohdakseen, Fastighetsägarna-järjestön pääekonomisti Tomas Ernhagen arvioi katsauksessa.

Kauppalehden mukaan Ruotsissa eräät kiinteistökehitysyhtiöt ovat joutuneet tarjoamaan asunnonostajille korkovapaita jaksoja rahoitukseen saadakseen valmistuvia asuntoja kaupaksi. Myös uusia rakennushankkeita on jonkin verran vähennetty tai lykätty myöhemmäksi.