Sirpa Koskinen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoitus on pitää ihmisiä toimintakykyisinä ja hengissä. Useimmat pärjäävät varsin vähillä palveluilla, kunhan saavat ne helposti. Ihmisten ohjaaminen moniin eri jonoihin tulee kalliiksi palveluja etsiville ja palvelujärjestelmälle.

Sosiaali- ja terveyskeskusten perustamisen tavoite on tarjota jokaiselle nopea arviointi siitä, mikä hänen tilanteensa on ja tarjota yleiset peruspalvelut. Nyt Sipilän hallitus lähetti lausuntokierrokselle ehdotuksen, jonka mukaan sote-keskuksissa ei olisi sosiaalialan työntekijöitä, jotka pystyvät auttamaan asiakkaita saman tien.

Pienet sote-keskukset sopivat asiakkaiden suurelle enemmistölle. Heille riittää tavalliset peruspalvelut ja heitä on helppo ohjata hakemaan itsenäisesti lisäpalveluja. Keskuksessa pitää olla kuitenkin lääkäreiden, sosiaalialan työntekijöiden ja hoitajien tiimi. Sillä on vastuu toteuttaa omien asiakkaidensa peruspalvelut ja ohjata heitä muihin tarpeellisiin palveluihin.

Nykyiset jonot johtuvat yleisimmin työntekijöiden vähäisyydestä.

Työn tehokkuus syntyy asiakkaiden käyttäytymisen ja elinolojen tuntemisesta. Paljon sosiaalityötä ja terveydenhoitoa tuhlataan vaillinaisiin diagnooseihin ja tuloksettomiin toimenpiteisiin, koska työntekijät eivät tunnista asiakkaan olosuhteita tai hänen suhtautumistaan tilanteeseensa ja saamiinsa ratkaisuehdotuksiin.

Mielenterveys- ja päihdetyötä pitää tehdä kaikissa perustiimeissä vähintään samalla vakavuudella kuin nyt etsitään ja hoidetaan muitakin suuria kansansairauksia. Tiimien pitää oppia havaitsemaan myös ihmissuhteiden tai muita tavallisen elämän ongelmia, joihin asiakkaat hakevat lievitystä muiden oireiden nimellä.

ILMOITUS

Jokaisen keskuksen on löydettävä nopeasti ne ihmiset, jotka tarvitsevat monia palveluja. Asiakkaan oman tiimin pitää ottaa hänen kanssaan vastuu eri palvelujen yhteensovittamisesta.

Paikallisiin sosiaali- ja terveyskeskuksiin on saatava selvästi enemmän ja vaikuttavampia peruspalveluja kuin mitä terveys- ja lääkäriasemat ja sosiaalitoimistot pystyvät nyt tarjoamaan. Se vaatii osaavaa työvoimaa, jolla on aikaa myös työn kehittämiseen. Se onnistuu laajan työntekijäverkoston ja palvelujen käyttäjien hyvällä yhteistyöllä.

Palvelujen yhdistäminen sujuisi parhaiten, kun maakunnat pitäisivät yllä niiden alueelle soveltuvaa sosiaali- ja terveyskeskusten ja sairaaloiden verkostoa. Nykyhallituksen linja on päinvastainen. Se haluaa lisätä julkisen sektorin ja yksityisten tuottajien välistä kilpailua asiakkaista ja palvelujen rahoituksesta.

Mutta juuri kilpailu syö nytkin osaamista ja verovaroja. Kuntien terveysasemien ja sosiaalipalvelujen jonot johtuvat yleisimmin työntekijöiden vähäisyydestä ja sen aiheuttamasta vaihtuvuudesta. Moni lähtee yksityiseen yritykseen suppeamman työn toivossa.

Kokoomus yrittää antaa kertarysäyksellä sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden ylikansallisille pääomasijoittajille. Kokoomusministeri mainostaa malliaan asiakkaiden valinnanvapauden vahvistamisena. Todellisuudessa yksityiset sijoittajat pääsevät valitsemaan ne paikat, joihin niiden kannattaa perustaa yksiköitään. Kaupunkikeskuksissa saa helposti asiakkaita ja työntekijöitä.

Kokoomus jättäisi maakuntien sote-keskuksille päävastuun niistä ihmisistä, jotka tarvitsevat monenlaista apua. Hallitus ehdottaakin nyt, että sosiaali- ja terveyskeskus olisi vain typistetty terveysasema, jossa olisi lääkärin ja hoitajan lisäksi muualta haettavien palvelujen opastusta. Tuo opastus olisi epäilemättä asiakkaan ohjaus maakunnan palvelusetelitoimistoon hakemaan asiakasseteliä oman firman jatkopalveluihin. Niitä mainostettaisiin mediassa isolla rahalla kuten nytkin.

Isoimmat hyvinvointihyödyt ja myös kustannushyödyt syntyisivät siitä, että Suomeen perustetaan myös laajan avopalvelun sote-keskuksia. Helsingissä on rakenteilla Kalasataman keskus, jonne tulee monenlaisia sote-palveluja. Esimerkiksi Järvenpäässä tällainen on jo toiminnassa.

Asiakkaiden hyvinvointi ja myös yhteiskunnan toimivuus paranevat siitä, että peruspalveluja ja avohuollon erityispalveluja saadaan yhdistettyä samaan keskukseen. Se vähentää myös painetta sairaaloiden polikliinisiin palveluihin, jotka jatkossakin tulevat olemaan rajattuja palveluja.

Porvarienemmistöinen Helsinki on jättämässä pelkkiä peruspalveluja tuottavat sote-keskukset kokonaan yksityisille tuottajille. Niitä perustetaan myös nykyisille lääkäriasemille, jotka tuottavat sitten erityispalveluja itse maksaville tai asiakassetelin maakunnalta saaville. Kaupungin omat terveysasemat aiotaan lopettaa sitä mukaa, kun sen kaavailemat noin kuusi isoa terveys- ja hyvinvointikeskusta valmistuvat.

Kirjoittaja on vasemmistoaktiivi, joka pitää Vaihtoehtojen kirja -blogia Kansan Uutisten verkkolehdessä.