Lehtikuva/Martti Kainulainen

Perjantaina ei tehty päätöksiä uusista työtaistelutoimista.

Paperiliiton hallitus päätti perjantaina, että ylityökielto alalla jatkuu. Uusista työtaistelutoimista ei tehty päätöksiä, mutta valtuudet niiden aloittamiseen ovat edelleen liiton työehtosopimusneuvottelukunnalla.

Liitto tiedotti, että perjantaina Paperiliiton hallitus keskusteli tes-tilanteen tulevista vaihtoehdoista. Keskiviikkona liitto katkaisi neuvottelut sen jälkeen, kun Metsäteollisuus ry teki kaksi vaihtoehtoista sopimusesitystä, joissa ei ollut neuvottelun varaa.

Sopimuksettoman tilan alkamisesta huolimatta Paperiliitto korostaa valmiuttaan asiallisiin ja tasapuolisiin neuvotteluihin. Liiton hallituksen mielestä tulevassa työehtosopimuksessa tulee näkyä myös Paperiliiton tavoitteet. Sopimus ei voi olla pelkästään yksipuolisesti työnantajan sanelema.

Metsäteollisuuden ensimmäisessä esityksessä palkkoja olisi korotettu 1,5 prosenttia vuosina 2018 ja 2019, ulkopuolisen työvoiman käytöstä olisi sovittu paikallisesti nykyistä selvästi laajemmin, ja seisokkikorvauksia olisi alennettu.

Vaihtoehtona tälle 26 kuukauden sopimukselle Metsäteollisuus esitti neuvottelujen jatkamista työehtosopimuksen uudistamiseksi ja 14 kuukauden sopimusta, joka nostaisi palkkoja tasan yhden prosentin.

Paperiliitto ilmoitti perjantaina, että ylityökiellolla se luo painetta Metsäteollisuuden suuntaan, jotta sopimukseen päästäisiin.