Lehtikuva/Mikko Stig

Varaluottamusmiehelle tulee oikeus tietyissä tilanteissa osallistua luottamusmiehen rinnalla työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin.

Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus ry saavuttivat torstaina neuvottelutuloksen alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos vastaa aiemmin viikolla Teollisuusliiton kanssa tehtyä sopimusta. Se on rakenteeltaan 2+1 vuotta. Palkkoja korotetaan liittojen sopimalla tavalla 3,2 prosenttia ensimmäisen kahden vuoden aikana. Kolmannen vuoden palkat sovitaan erikseen keväällä 2019.

Neuvottelutuloksen piirissä on 25 000 toimihenkilöä.

Teknologiateollisuuden sopimusaloista on enää avoinna suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus, josta Teknologiateollisuus neuvottelee Ammattiliitto Pron kanssa. Sen piirissä noin 8 000 toimihenkilöä. Nykyinen sopimus on voimassa marraskuun loppuun, ja neuvottelut uudesta ratkaisusta aloitetaan pikimmiten.

Torstain neuvottelutulos korottaa ensimmäisenä vuonna palkkoja 1,1 prosentin suuruisella yleiskorotuksella ja 0,5 prosentin suuruisella paikallisella erällä. Toisena vuonna yleiskorotuksen suuruus on 0,9 prosenttia ja paikallisen erän 0,7 prosenttia. Lisäksi toimihenkilöiden henkilökohtainen palkanosa nousee vähintään 5 prosenttiin ja yläraja 26 prosenttiin.

– On tärkeää, että olemme samalla linjalla kustannusvaikutusten osalta kuin muut, ratkaisun aiemmin tehneet teollisuuden liitot. Neuvottelutulos on tärkeä päänavaus Pron sopimusaloilla ja se vaikuttaa varmasti myönteisessä ilmapiirissä muiden Pron neuvottelualojen sopimusten syntymiseen, totesi puheenjohtaja Jorma Malinen Ammattiliitto Prosta.

ILMOITUS

Varaluottamusmiehen asema vahvistuu

Malinen pitää merkittävinä varaluottamusmiehen asemaan liittyviä kirjauksia. Varaluottamusmies pääsee nyt tietyissä tilanteissa osallistumaan luottamusmiehen rinnalla työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Myös varaluottamusmiehen suojaa parannettiin.

– Ratkaisua voi pitää kohtuullisena, kun otetaan huomioon jo tehdyt sopimusratkaisut. Molemmille osapuolille jäi myös tavoiteltavaa tuleville työehtosopimuskierroksille. Palkkaratkaisu toivottavasti edistää teollisuuden investointihalukkuutta ja sitä kautta työllisyyttä, arvioi tulosta teollisuussektorin johtaja Anssi Vuorio Ammattiliitto Prosta.

– Ratkaisulla pyrittiin turvaamaan ostovoimaa ja ottamaan huomioon yritysten kustannuskilpailukyky, sanoo pääluottamusmies ja neuvottelukunnan puheenjohtaja Pasi Heikkinen.

Neuvottelukunta käsitteli tuloksen torstaina ja esittää Ammattiliitto Pron hallitukselle sen hyväksymistä.