ALL Over Press

Yhdysvalloissa siirrytään talviaikaan ensi sunnuntaina eli viikkoa myöhemmin kuin EU:ssa. Kaikki eivät sielläkään pidä kellojen siirtelystä.

Eräissä Yhdysvaltain koillisosan Uuden Englannin osavaltioissa harkitaan tosissaan siirtymistä pysyvästi kesäaikaan. Tärkeimpänä perusteluna on se, ettei pimeys talvella tulisi jo ennen neljää.

Hanke tarkoittaisi sitä, että osavaltiot vaihtaisivat aikavyöhykkeensä itäisestä normaaliajasta Atlantin normaaliaikaan. Jälkimmäiseen vyöhykkeeseen kuuluvat nyt Yhdysvalloista vain Neitsytsaaret ja Puerto Rico. Myös Kanadan itäisimmät osat kuuluvat siihen.

Ratkaisevassa asemassa on Massachusetts, johon kuuluu suurkaupunki Boston. Osavaltio asetti keväällä toimikunnan tutkimaan asiaa, ja se antoi keskiviikkona raporttinsa, jossa se suositteli aikavyöhykkeen vaihtamista.

Massachusettsissa toimikunta pitäisi pysyvään kesäaikaan siirtymistä hyvänä.

Nopeita ratkaisuja tuskin kuitenkaan on tulossa, koska toimikunnan mielestä muutosta ei voi tehdä, mikäli myös muut koilliset osavaltiot eivät lähde mukaan siihen.

Toimikunta löysi useita hyviä puolia aikavyöhykkeen vaihtamisesta: iltapäivällä pitempään jatkuva valoisa aika hyödyttäisi kaupankäyntiä, vähentäisi liikenneonnettomuuksia ja rikoksia sekä säästäisi energiaa.

ILMOITUS

Haittapuolena on pidetty sitä, että koululaiset joutuisivat lähtemään pimeällä kouluun. Tämä ratkeaisi toimikunnan mukaan siirtämällä koulujen alkua myöhemmäksi.

Maine ja New Hampshire

Mainessa osavaltion senaatti hyväksyi toukokuussa lain, jonka perusteella kansanäänestys päättäisi aikavyöhykkeen vaihtamisesta. Lain mukaan edellytyksenä kuitenkin on, että myös Massachusetts ja New Hampshire siirtyvät Atlantin normaaliaikaan.

New Hampshiressä kuitenkin kongressi hylkäsi toukokuussa ajatuksen aikavyöhykkeen vaihtamisesta.

Atlantin normaaliaikaan siirtymistä on pohdittu myös Rhode Islandin osavaltiossa.

Suurin ongelma Uuden Englannin osavaltioille olisi se, että siirron jälkeen ne olisivat eri aikavyöhykkeessä kuin talouskeskus New York, mikäli myös se ei siirtyisi Atlantin normaaliaikaan.

Massachusettsin toimikunnan lausunnossa pidettiin suotavana, että myös New Yorkin osavaltio tekisi saman muutoksen.

Kesäaika vuodesta 1966

Osavaltiot eivät voi omin päin vaihtaa aikavyöhykettään, vaan niiden pitäisi saada hyväksyntä joko Yhdysvaltain liikenneministeriöltä tai kongressilta.

Yhdysvalloissa jokainen paikkakunta noudatti omaa aikaansa vuoteen 1883 asti. Aikavyöhykkeet otettiin käyttöön rautatieyhtiöiden aloitteesta.

Manner-Yhdysvallat on jaettu neljään aikavyöhykkeeseen, lisäksi Alaska on omassa vyöhykkeessään.

Kun Euroopassa otettiin käyttöön kesäaikaan siirtyminen ensimmäisen maailmansodan aikana, Yhdysvallat seurasi perässä vuonna 1918.

Yhdysvallat luopui valtakunnallisesti kesäajasta jo seuraavana vuonna, mutta jotkin itäiset osavaltiot jatkoivat sen käyttämistä.

Vuonna 1966 kongressi määräsi kesäajan uudelleen käyttöön koko maassa. Arizona ja Havaiji eivät kuitenkaan ole mukana siinä.

Suomessa kaikki europarlamentaarikot haluaisivat luopua kellojen siirtelystä. Puolan parlamentissakin on poikkeuksellisesti löydetty puoluerajat ylittävä mielipide kesäajasta luopumiseksi.