Lehtikuva/Irene Stachon

Helsingissä syntyi sunnuntai-iltana budjettisopu. Pormestari Jan Vapaavuoren esitys kunnallisveron 0,5 prosenttiyksikön alennuksesta toteutuu.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on mukana budjettisovussa, koska se sai läpi useita kärkitavoitteitaan.

Vapaavuoren esityksessä muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin ehdotettiin huomattavasti vuotta 2017 pienempää budjettia, mitä vasemmistoliitto ei hyväksynyt. Neuvotteluissa vasemmistoliitto onnistui kasvattamaan sotepalvelujen määrärahoja yhteensä noin 23 miljoonaa euroa, mitä ryhmä pitää merkittävänä poliittisena voittona, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtajan Anna Vuorjoki.

– Tässä budjettisovussa on merkittävä ero viime valtuustokauteen: viime kaudella sotesta leikattiin, nyt käytännössä ei. Olisimme toki toivoneet vielä suurempia lisäyksiä määrärahoihin ja niiden eteen tulemme tekemään tulevaisuudessa tiukasti töitä. Mutta tästäkin korjausliikkeestä voi olla iloinen, suunta on ehdottomasti oikea, Vuorjoki sanoo.

Vasemmistoliiton kärkitavoitteita budjettineuvotteluissa olivat erityisesti vanhustenhoidon resurssien parantaminen, jalkautuvan eli kadulla tehtävän sosiaalityön kehittäminen, mielenterveyspalveluiden määrärahojen kasvattaminen sekä perheneuvoloiden jonojen purkaminen. Kaikki nämä tavoitteet saavutettiin.

Vanhuspalveluihin satsataan

Lisäksi budjettiin lisättiin kirjaus, jonka mukaan kaupunki selvittää, miten vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä voidaan parantaa ja jokaiselle vanhukselle taata sopivin hoitomuoto. Määrärahoja kohdennetaan myös vanhusten kotipalveluiden kehittämiseen.

ILMOITUS

Vuorjoen mukaan vanhustenhoidon osalta vasemmistoliitto olisi toivonut vielä suurempia satsauksia.

– Ajoimme voimallisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin suunniteltujen leikkausten poistoa. Tässä myös onnistuimme. Kaupunkilaisten näkökulmasta vasemmistoliiton mukana olo on siis varsin merkityksellistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kaupunki käynnistää prosessin, jossa Helsinki varmistaa vasemmistoliiton vaatimuksesta varhaiskasvatuksen varahenkilöstön pysyvyyden ja määrän. Määrärahoja kohdistetaan myös erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Lisäksi tehdään selvitys siitä, miten tukitoimet erityislasten kohdalla toteutuvat.

Leikkaukset olisivat olleet kynnyskysymys

Kaupunkiympäristön toimialalla Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu keskeytetään nyt käynnissä olevan valtuustokauden ajaksi.

– Tätä olemme johdonmukaisesti ajaneet ja iloitsemme lopputuloksesta suuresti, Vuorjoki sanoo.

Vuorjoen mukaan selvää on, että puolueiden voimasuhteet näkyvät budjetissa. Vasemmistoliitto ei kannattanut veronkevennystä, mutta ei pitänyt sitä kynnyskysymyksenä.

– Leikkaukset sen sijaan olisivat ehdottomasti olleet meille kynnyskysymys. Veronalennuksen osalta järkevää on toki pohtia, kuinka vastuullista taloudenpitoa on tehdä tuloihin 70 miljoonan euron aukko.

Kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäki totesi blogissaan veroprosentin alentamisen olleen kokoomukselle yhtä oleellista kuin vasemmistoliitolle palveluihin panostaminen.

Kaupunkipyörät kaikille

Yhtenä merkittävimmistä poliittisista saavutuksista vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää päätöstä laajentaa kaupunkipyörät koko Helsinkiin. Vasemmistoliitto esitti ainoana puolueena valtavan suosion saavuttaneiden kaupunkipyörien tuomista lähiöihin. Arhinmäki teki tästä valtuustoaloitteen jo kesäkuun alussa.

– Halusimme laajentaa kaupunkipyörät Itä- ja Pohjois-Helsinkiin, ja nyt budjettineuvotteluissa tähän varmistettiin rahoitus. Päätös yhdenvertaistaa kaupunkilaisia – nyt upeasti toimivasta kaupunkipyöräjärjestelmästä pääsevät hyötymään muutkin kuin kantakaupungissa asuvat helsinkiläiset, Arhinmäki sanoo.

Kaupunkipyörät laajenevat koko Helsingin alueelle kesään 2019 mennessä.
Budjetti käsitellään kaupunginhallituksessa maanantaina 30. lokakuuta, minkä jälkeen se siirtyy käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon.