Jarno Mela

”Kun edes EU-maista tulevien työntekijöiden riistoa ei ole saatu kuriin, ei pidä haaveilla hyväksikäytettävien määrän lisäämisestä.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski pelkää, että työvoiman saatavuusharkinnan mahdollinen poisto avaisi uusia ovia palkkojen halpuuttamiselle. Hänestä yli sadan kansanedustajan tekemän lakialoitteen esittämä saatavuusharkinnan poisto ei ole perusteltua. Sen sijaan ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa tulisi kehittää parantamalla luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta ja ottamalla käyttöön ammattiliittojen kanneoikeus.

Eduskunta käsittelee asiaa lähetekeskustelussa keskiviikkona. Suoraa verkkolähetystä voi seurata täällä. Saatavuusharkinta tarkoittaa sitä, että työperäistä oleskelulupaa myönnettäessä arvioidaan, onko kyseiseen tehtävään löydettävissä työntekijää Suomesta tai muualta EU- ja ETA-alueelta.

Myllykosken mukaan aloitteesta käydyssä keskustelussa ei ole otettu riittävästi huomioon eri alojen erityispiirteitä. Saatavuusharkinnan poisto voisi avata uusia työehtojen polkemisen mahdollisuuksia esimerkiksi lentoliikenteen matkustamohenkilökunnan kohdalla.

– Jos saatavuusharkinta poistetaan, voisivat lentoyhtiöt palkata kaikki matkustamotyöntekijät Aasiasta, vaikka kyse olisi Suomen ja EU-alueen sisäisistä lennoista.

Edes EU:sta tulevien riistoa ei kuriin

Myllykoski ymmärtää joidenkin aloitteen tekijöiden pyrkimyksiä parantaa ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa tilanteissa, joissa heidän oleskelulupansa on sidottu ongelmalliseen työhön. Työpaikan vaihdon tulisi tällaisissa tapauksissa olla mahdollista.

Yleisen saatavuusharkinnan poiston sijaan tulee kuitenkin hakea täsmennetympiä keinoja ulkomaalaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi, kuten luottamusmiesten tiedonsaantioikeuden laajentaminen ja ammattiliittojen kanneoikeus.

– Kun edes EU-maista tulevien työntekijöiden riistoa ei ole saatu kuriin, ei pidä haaveilla hyväksikäytettävien määrän lisäämisestä, Myllykoski sanoo.