Lehtikuva/Markku Ulander

”Emme halua saatavuusharkinnan hankaloittavan tai estävän työntekijää saamasta sujuvasti oleskelulupaa tilanteessa, jossa työsuhde on jo olemassa.”

Saatavuusharkinnan vaikutuksista ja maahanmuutosta käytävään keskusteluun on saatava nykyistä kehittävämpi ja erilaisia näkökulmia kunnioittavampi ote, linjaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus. Puheenjohtaja Ann Selin toteaa, että työperäisen maahanmuuton on hyvä olla kontrolloitua, mutta se ei saa hankaloittaa työsuhteessa olevan työntekijän oleskelulupaprosessia.

Kiistelty lakialoite saatavuusharkinnasta luopumiseksi tulee eduskunnan lähetekeskusteluun keskiviikkona. Saatavuusharkinnassa valtiovalta voi rajoittaa EU/ETA-alueen ulkopuolelta työvoiman rekrytointia, jos kotimaan työmarkkinoilta löytyy työn tarjontaa tai kotimaisen työvoiman työllistyminen vaikeutuu.

PAMin mukaan nykyinen saatavuusharkinta pitää sisällään elementtejä, joita on pystyttävä tarkastelemaan kriittisesti.

– On selvää, että rekrytointia EU/ETA-alueen ulkopuolelta pitää rajoittaa. Emme kuitenkaan halua, että saatavuusharkinta hankaloittaa tai estää työntekijää saamasta sujuvasti oleskelulupaa tilanteessa, jossa työsuhde on jo olemassa, toteaa Selin.

Voi vaikeuttaa maassa olevan asemaa

Joissain tapauksissa henkilön oleskelulupa perustuu muuhun kuin työntekoon, mutta hänellä on kuitenkin oikeus työskennellä. Työllistyneen henkilön alkuperäinen oleskeluperuste saattaa päättyä ennen pysyvän oleskeluluvan saamista. Tällöin yleensä tulee ajankohtaiseksi työperäisen oleskeluluvan hankkiminen. Näissä tilanteissa saatavuusharkinta voi vastoin tavoitettaan vaikeuttaa maassa jo olevan henkilön asemaa.

ILMOITUS

– Ihminen on työllistynyt Suomessa laillisesti ja toiminut kaikkien pelisääntöjen mukaisesti. Silti edessä voi olla pahimmillaan työsuhteen päättyminen ja poistuminen maasta. Tilanne on maahanmuuttajan näkökulmasta äärimmäisen epäreilu ja epäinhimillinen, Selin toteaa.

Hän sanoo, että maahanmuuttajat työllistyvät usein palvelualoille.

– PAMin työsuhdeneuvonnassa maahanmuuttajien kohtaamat työelämän epäkohdat nousevat esille päivittäin. Sääntelyn purkamisella ei pidä entisestään vaikeuttaa maahanmuuttajien arkea.

Selin korostaa myös, että on oleellista, että TE-toimistoilla on resurssit tehdä jokaisen EU/ETA-alueen ulkopuolisen rekrytoinnin yhteydessä perusteellinen työsuhteen laatuun ja työnantajan toimintakykyyn liittyvä valvonta.