Lehtikuva/Timo Aalto

Näin kysyttiin

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (aiemmin TNS Gallup Oy).

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 15. – 20.9 2017.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Vastaajat edustavat 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kansalaiset ja kuntien työntekijät pitävät kuntia verraten hyvinä työnantajina, mutta palkkaus ja uralla eteneminen tökkivät.

Kansalaisista lähes 60 prosenttia antaa kuntatyönantajalle hyvän arvosanan, mutta vastaavasti lähes 30 prosenttia pitää kuntaa huonona työnantajana. Työolosuhteita, työpaikkojen varmuutta ja pysyvyyttä sekä sukupuolten tasa-arvon toteutumista kiitellään. Myös työilmapiiri arvioidaan melko laajasti hyväksi.

Palkkaus ja palkkakehitys kääntävät mielikuvaviisarin jo pakkaselle. Suomalaisista kaksi viidestä eli 40 prosenttia arvioi kuntien palkkauksen hyväksi ja lähes joka toinen lähinnä huonoksi. Kunta-alalla on paljon matala-palkkaisia töitä.

ILMOITUS

Lisäksi kunta-alan lomapalkkoja on leikattu 30 prosenttia kiky-sopimuksella, jolla kompensoitiin työnantajamaksujen alentamista. Vaikka palkkatasoa sinänsä pidetään usein huonona, niin moni kansalainen arvioi palkkauksen kuntien töissä riittävän hyväksi.

Palkkatasoa pitävät huonona etenkin koulutetut ja toimihenkilöammateissa toimivat. Keski-ikäiset ovat kriittisempiä kuin nuoret ja ikääntyneet

Omaan työhön vaikuttaminen takkuaa

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan kuntien kyvystä houkutella henkilöstöä palvelukseensa antaa hyvän arvosanan 44 prosenttia eli ainoastaan hieman useampi kuin huonon.

Kansalaiset näkevät kuntien henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työhönsä, edetä urallaan sekä kunta-alan töiden tuottavuutta ja tehokkuutta pidetään kuntatyönantajan heikkoina puolina. Suomalaisista joka toinen antaa huonoja arvosanoja ja hyviä korkeimmillaankin vain kolmannes.

Kuntatyöntekijät nostavat suurimmiksi ongelmiksi palkkauksen, uralla etenemismahdollisuudet ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä. Kuntatyöntekijät puolestaan kiittelevät työpaikkojen pysyvyyttä, sukupuolten tasa-arvon toteutumista, työilmapiiriä ja kuntaa työnantajana.

Kuntatyöntekijöiden ja kansalaisten näkemykset myönteisistä asioista ovatkin hyvin samansuuntaisia.

Näin kysyttiin

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy (aiemmin TNS Gallup Oy).

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 15. – 20.9 2017.

Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Vastaajat edustavat 18 – 75 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.