Lehtikuva/Vesa Moilanen

Julkisoikeudellisen eläkevakuutuslaitoksen Kevan toimitusjohtajan Timo Kietäväisen kuukausipalkka oli viime vuonna noin 20 000 euroa.

Vuosikertomusten perusteella Keva näyttää vähintään yhtä hyvältä kuin sen kanssa samankokoiset työeläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen. Sijoitusten tuotto on pitkällä aikavälillä ollut Kevalla jopa parempi kuin näillä kilpailijoilla. Keva on myös tehokkaampi, koska sen hallintomenot suoritetta kohti ovat tuntuvasti pienemmät kuin Varmassa ja Ilmarisessa.

Tällaisen vertailun perusteella odottaisi, että toimitusjohtajien työedut olisivat suunnilleen samat Kevassa, Varmassa ja Ilmarisessa. Todellisuudessa Varman ja Ilmarisen toimitusjohtajat Risto Murto ja Timo Ritakallio saavat kuukaudessa palkkaa ja eläke-etuja molemmat yli 100 000 euroa, siis viisinkertaisen määrän Kietäväiseen verrattuna!

Suomessa lakisääteisillä työeläkkeillä ei ole kattoa.

Kevan tavoin Varma ja Ilmarinen luetaan julkiseen sektoriin. Niiden keräämät eläkemaksut kuuluvat veroasteeseen ja maksetut eläkkeet julkisiin menoihin.

Varman ja Ilmarisen toimitusjohtajilla on aikaa istua useiden pörssiyhtiöiden hallituksissa. Siitä heille maksetaan suuria palkkioita. Tämänköhän takia suurten työeläkeyhtiöiden toimitusjohtajat menevät pörssiyhtiöiden hallituksiin?

ILMOITUS

Ehkä, mutta on toinenkin syy: niissä päätetään pörssiyhtiöiden johtajien palkoista ja eläke-eduista. Nämä johtajat on vuorostaan otettu työeläkeyhtiöiden hallituksiin päättämään niiden toimitusjohtajien työeduista. Ehkäpä tästä syystä Varman ja Ilmarisen toimitusjohtajat saavat kohtuuttoman suurta palkkaa ja maksuperusteista eläke-etua verrattuna julkisen sektorin muihin johtajiin.

Aikoinaan Ilmarisen ja silloisen Eläkevarman toimitusjohtajat Kari Puro ja Paavo Pitkänen eivät olleet ahneita. He hoitivat toimitusjohtajan tehtävät erinomaisesti kohtuupalkalla. Heidän jälkeensä on molempien yhtiöiden toimitusjohtajien palkat moninkertaistettu. Molemmissa yhtiöissä on palkan lisäksi alettu maksaa maksuperusteista lisäeläkettä.

Suomessa lakisääteisillä työeläkkeillä ei ole kattoa, toisin kuin useissa muissa maissa. Työeläkejärjestelmämme asiantuntijoiden mukaan työeläkkeiden katottomuuden ansiosta meillä ei tarvita lisäeläkejärjestelmiä. Miksi siis Varman ja Ilmarisen toimitusjohtajille on päätetty maksaa kevyesti verotettua lisäeläkettä?

Timo Ritakallio on nimitetty osuustoiminnallisen OP-ryhmän pääjohtajaksi. Olisiko nyt aika kypsä kohtuullistaa Ilmarisen toimitusjohtajan työedut? Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen saattaisi suostua Ilmarisen toimitusjohtajaksi vaikkapa 50 000 euron kuukausipalkalla. Jos Timon paikalle valittaisiin Timo, säästäisi Ilmarinen joka kuukausi meidän työeläkeläisten varoja 50 000 euroa.

Pekka Parkkinen
tohtori
Espoo