Jussi Joentausta

Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen Katja Hänninen (vas.) on pettynyt valiokunnan hyväksymään tuomioistuinlain muutokseen, joka on vähentämässä käräjäoikeuksien toimipaikkojen lukumäärää merkittävästi.

– Hallituspuolueet ovat perussuomalaisten tukemana runnomassa läpi tuomioistuinverkoston rajua karsimista. Esitys lisää alueellista epätasa-arvoa, uhkaa kansalaisten oikeusturvaa, iskee kielellisiin oikeuksiin ja näivettää palveluita monella paikkakunnalla, Hänninen sanoo tiedotteessa.

Yhdistämisten ja lakkauttamisten myötä käräjäoikeuksien määrä putoaisi 27:stä 20:een. Kaikkiaan toimipaikkojen määrä vähenisi kaavaillut kanslioiden ja istuntopaikkojen lakkautukset mukaan lukien nykyisestä 57:stä 36:een.

– Tuomioistuinverkoston harventaminen asettaa kansalaiset eri puolella maata eriarvoiseen asemaan. Välimatkojen kasvaminen kansalaisten ja toimipisteiden välillä heikentää palveluiden saatavuutta, lisää matkustamisen tarvetta ja kasvattaa niin valtion kuin kansalaisten kustannuksia, Hänninen sanoo.

Kaavaillut sulkemiset iskevät myös Hännisen kotikaupunkiin. Pohjois-Pohjanmaan toiseksi suurimmasta kaupungista, Raahesta, esitetään suljettavaksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kanslia. Lopullisesti kanslioiden ja istuntopaikkojen kohtalo ratkeaa lakia täydentävässä valtioneuvoston asetuksessa, ja Hänninen elätteleekin vielä toivoa myös kotikaupunkinsa suhteen.

– Oikeuslaitosta on supistettu vimmalla. Vielä 1990-luvun alussa alioikeuksia oli 97. Viimeisimmässä, vuonna 2010 voimaan tulleessa muutoksessa käräjäoikeuksien määrä pudotettiin 51:stä 27:ään. Nyt pitäisi painaa jarrua ja arvioida perusteellisesti, miten edelliset supistukset ovat vaikuttaneet oikeusturvan saatavuuteen ja oikeuslaitoksen toimintaan, Hänninen sanoo.

Seuraavaksi esitys etenee eduskunnassa täysistuntoäänestykseen lakivaliokunnan enemmistön tukemana.