Lehtikuva/Martti Kainulainen

Päivystystoiminta vaarannetaan ja sosiaalipalveluista tehdään kauppatavaraa hallituksen tuoreimmassa sote-esityksessä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kritisoi voimakkaasti Sipilän hallituksen tuoreinta sote-esitystä, joka vaarantaa päivystystoiminnan, heittää integraation romukoppaan ja tekee myös sosiaalipalveluista kauppatavaraa. Kokoomuksen tavoite sote-palveluiden viemisestä markkinoille menee käytännössä kaikkien sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden edelle.

– Hallitus vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, vaikka uudistuksen piti vahvistaa hoitoketjujen yhteensovittamista. Sote-keskuksissa tarjotaan lähinnä terveyspalveluja, mikä rikkoo toimivia malleja.

Hallitus on supistanut sosiaalipalvelut suppeasti neuvonta- ja ohjauspalveluiksi.

On korkea aika lopettaa kokoomuksen sote-sekoilu..

– Terveysasema olisi rehellisempi nimitys kuin sote-keskus, Andersson sanoo.

Asiakasseteli runnotaan sosiaalipalveluihin

Uudessa esityksessä on aiempaa pidempi lista palveluista, joihin maakunta tarjoaa asiakasseteleitä. Hallitus pakottaa aiempaa enemmän sosiaalipalvelut markkinaehtoisiksi siirtymällä palveluja vaikeasti hallittavien asiakassetelien piiriin. Hallitus aikoo ulottaa asiakassetelin esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen, kotipalveluun, kotihoitoon ja vammaispalveluihin.

ILMOITUS

Julkisten varojen ohjaaminen yrityksille kirurgisissa toimenpiteissä ja kiireettömässä leikkaustoiminnassa vaarantaa julkisen päivystystoiminnan ammattilaisten siirtyessä julkiselta puolelta yksityiselle.

– Tämä synnyttää uuden kannustimen erikoissairaanhoidon kilpavarusteluun julkisen ja yksityisen välillä, joka kasvattaa kokonaiskustannuksia. Myös kroonisten sairauksien hoitoketjut ovat uhattuna, sanoo Andersson.

Asiakassetelin käyttö on esityksen mukaan pääsääntö ja vain erityisperustein tätä markkinoistamista voidaan rajoittaa. Erityisperusteiden vaatimus tekee maakunnan päätösvallan ja kyvyn harkita kyseenalaiseksi.

Sotepalvelujen integraatio romukoppaan

Vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiosta sysätään yksipuolisesti maakunnan liikelaitokselle, mutta sille ei anneta keinoja, joilla se velvoittaisi palvelutuottajia toimimaan palvelujen joustavaksi yhteensovittamiseksi.

Vasemmistoliiton mallissa esitetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja tuotantovastuun siirtämistä maakunnille, joille annetaan myös verotusoikeus itsehallinnon turvaamiseksi. Maakunnat voisivat hallitusti täydentää omaa palveluvalikoimaansa yhdistysten, säätiöiden ja yritysten tuottamilla palveluilla

– Pyrkimys säästää kolme miljardia uhkaa aiempaakin enemmän johtaa jo ennestään pohjoismaiden korkeimpien asiakasmaksujen korotuksiin. Asiakassetelit edellyttäisivät myös huomattavasti tarkempaa valmistelua ja eri palveluiden korvausten määrittelyä ennen markkinoiden avaamista. Tätä hallitus ei huomioi esityksessään, huomauttaa Andersson.

– Yksityiset terveyskonsernit saavat kokoomukselta laajat sote-markkinat, mutta suomalaiset eivät mitään soten alkuperäisistä tavoitteista. Palveluketjut monimutkaistuvat, integraatio vähenee, kustannukset uhkaavat kasvaa. Lisäksi hallituksen tuorein esitys uhkaa Suomen kansainvälisissä vertailuissa kustannustehokkaaksi ja laadukkaaksi arvioitua erikoissairaanhoitoa. Nyt on korkea aika lopettaa kokoomuksen sote-sekoilu, ja rakentaa uudistusta yhdessä ja vastuullisesti, Andersson korostaa.

Vasemmistoliitto vaatii parlamentaarista työryhmää tekemään sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, jotta se on oikeudenmukainen jokaiselle Suomessa asuvalle.