Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Yli sadan kansanedustajan aloite saatavuusharkinnan poistamisesta on synnyttänyt erikoisen keskustelun. Se todistaa, että ”boksin ulkopuolelta” yhteiskunnallisia uudistuksia esittävä ottaa ison henkilökohtaisen riskin. Hänet ymmärretään väärin sekä tahattomasti että tahallaan. Tämä ei millään lailla kannusta ennakkoluulottomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Aloitteen ensimmäisenä allekirjoittanut kansanedustaja Anna Kontula perustelee sitä tämän lehden Horisontti-palstalla. Hänen väitteensä on, että saatavuusharkinnan poistaminen parantaa työehtoja, koska se vähentää työntekijän riippuvuutta työnantajasta.

Asiasta voidaan olla perustellusti kahta mieltä. Eri mieltä oleminen ei kuitenkaan oikeuta aloitteen tekijän, ja hänen puolueensa, leimaamiseen ja motiivien kyseenalaistamiseen. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei ole ottanut asiaan ryhmänä kantaa ja vain kaksi sen kansanedustajaa on allekirjoittanut aloitteen.

Nyt käytävässä keskustelussa on nähtävissä tarkoitushakuisuutta. Otsikoissa puhutaan ”Kontulan ja ay-johtajien sanasodasta”. Ay-johtajille ei tunnu olevan mitään huomauttamista siihen, että aloitteen takana on huomattavasti enemmän sosiaalidemokraatteja kuin vasemmistoliittolaisia. Näin huomio on kuitenkin käännetty pois siitä, että SDP kannatti kiky-sopimusta, jonka kanssa se nyt kipuilee.

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne totesi maanantaina, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä vastaan tarvitaan muita keinoja.

ILMOITUS

Kriitikoilta jää huomaamatta, että politiikassa ajetaan aina samaan aikaan monia asioita. Kuurne vaati luottamusmiesten tiedonsaantioikeuden lisäämistä ja järjestöille kanneoikeutta.

Juuri näistä vasemmistoliitto on tehnyt saatavuusharkintaa paljon vähemmälle huomiolle jääneitä lakialoitteita. Eduskuntaryhmän Tolkkua työelämään -kampanjaan tasan vuosi sitten sisältyi myös alipalkkauksen kriminalisointi. Niistä vaiettiin ehkä siksi, että esittäjä oli väärä.

Saatavuusharkintaa koskeva aloite on mahdollistanut tärkeän keskustelun ulkomaisen työvoiman asemasta Suomessa. Valitettavasti asiakeskustelu ei ole kiinnostanut juuri muita kuin Kansan Uutisia. Varsinainen epäkohta on se, että rajat ovat nytkin auki EU-alueelta tuleville työntekijöille, mutta viranomaisilla ei ole resursseja valvontaan. Siksi räikeät väärinkäytökset ovat täällä jo nyt.

kai.hirvasnoro@kansanuutiset.fi