ALL Over Press

Lentävillä hyönteisillä on keskeinen rooli kasvien pölyttäjinä ja muiden lajien ravintona.

Laajan saksalaisilla luonnonsuojelualueilla tehdyn tutkimuksen mukaan on lentävien hyönteisten määrä vähentynyt vuodesta 1989 lähtien peräti 76 prosenttia.

Hyönteiskato on vielä suurempi, jos verrataan kesän runsaimpien esiintymien aikaa eri vuosina. Silloin on hyönteisten määrä pudonnut 82 prosenttia.

Hyönteiskadosta on monissa eurooppalaisissa maissa puhuttu jo pitkään. Ihmisten näppituntumahavaintojen mukaan on autojen tuulilaseihin iskeytyvien hyönteisten määrä jatkuvasti vähentynyt. On myös tehty tutkimuksia yksittäisten hyönteislajien vähenemisestä.

Tutkijoiden mukaan kiireelliset lisätutkimukset olisivat tarpeen.

Plos One -lehdessä julkaistu tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, jossa on systemaattisesti mitattu koko lentävistä hyönteisistä koostuvan biomassan painoa pitkässä aikasarjassa.

Tutkijat pitävät tuloksia äärimmäisen hälyttävinä. Lentävillä hyönteisillä – myös monilla muilla kuin mehiläisillä tai kimalaisilla – on tärkeä osa kasvien pölyttämisessä sekä lintujen ja muiden eläinten ravintona. Vaikutukset ulottuvat lopulta myös ihmisiin.

ILMOITUS

Syystä ei varmuutta

Yksiselitteistä syytä ei tutkimuksen johtaja Hans de Kroon ole tiedotusvälineille antamissaan lausunnoissa pystynyt antamaan.

Todennäköisimpinä syinä tutkijat pitävät muutoksia elinympäristöissä ja torjunta-aineiden laajaa käyttöä. Myös ilmastonmuutos on voinut vaikuttaa asiaan.

Tutkimusaineisto kerättiin 63 saksalaiselta luonnonsuojelualueelta. Tutkijat pitävätkin huolestuttavana, että tällainen hyönteiskato on tapahtunut suojelluilla alueilla.

Tutkimuksessa ei selvitetty lentokyvyttömien hyönteisten tilannetta. Oletus on, että ne ovat saattaneet pärjätä paremmin, koska ne pysyvät yleensä suojelualueiden sisällä. Lentävät hyönteiset sen sijaan liikkuvat myös alueiden ulkopuolella.

Tutkijat korostavat, että kiireelliset lisätutkimukset olisivat tarpeen sekä toisilla alueilla että tarkempien mekanismien selvittämiseksi. Lentävien hyönteisten häviämistahti on tutkituilla alueilla ollut keskimäärin 6 prosenttia vuodessa.