Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työttömät asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan.

SAK on antanut tyrmäävän kielteisen lausunnon hallituksen esittämästä työttömyysturvan aktiivimallista. Esitys on parhaillaan eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä.

Mallissa työttömyysturvasta leikataan kolmen kuukauden aikana 4,65 prosenttia, jos työtön ei pysty osoittamaan olleensa aktiivinen.

SAK toteaa lausunnossaan aktiivimallin leikkaavan useiden työttömien työttömyysturvaa. Näin ollen se on kilpailukykysopimuksen vastainen. SAK ei ole ollut mukana mallin valmistelussa.

SAK moittii aktiivimallia ensinnäkin siitä, että se asettaa työnhakijat keskenään eriarvoiseen asemaan riippuen hakijan asuinpaikasta ja ammattialasta. Malli ei huomioi työnhakua tai tarjolla olevien työpaikkojen tai palveluiden puutetta.

Lisäksi esityksen tavoitteena sanotaan olevan työttömien kannustaminen aktiivisuuteen ja omaehtoiseen työnhakuun. Samaan aikaa ministeriössä on valmisteltu omaehtoisen työnhaun kannustamisen lisääminen karenssien uhalla vuoden 2019 alusta alkaen.

”Kummassakaan esityksessä ei turvata työttömien oikeuksia palveluihin, joten työttömien aktiivisuuteen kannustaminen siirretään etuuden menettämisen puolelle”, SAK toteaa.