Lehtikuva/Martti Kainulainen

Annan kaiken (olemattoman) tukeni Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren pyrkimyksille torpedoida meneillään oleva ”uudistus” synnyttää Suomeen niin sanottu maakuntahallinto. Sehän on viimeinen, supistuneen ammattikunnan luokkajakoon perustuva, agraaripuolueen yritys säilyttää valtansa Suomessa.

Suomi elää viennistä. Olemme edelleen pääomaköyhä maa. Maailma kaupungistuu, haluam-me sitä tai emme. Kaupunkikeskukset ovat olleet viimeisten vuosikymmenten aikana se moottori, joka pitää koko laajan maamme elinvoimaisena.

Me voimme toki pitää koko maan asuttuna, mutta sillä on hintansa.

Maakunnat voivat hallita ja jakaa resursseja. Maakunnille aiot-tu verotusoikeus vääristäisi kuitenkin kilpailua, mikä näkyisi esimerkiksi yritysten sijoittumisessa. Tehokkaampi keino tuloksen tekemiseksi on nykyinen keskuskaupunkijärjestelmä, joka on jo valmiiksi sopusoinnussa kuntalain ja kuntien itsemääräämisoikeuksien kanssa. Hyvinvointivaltion peruselementtejä ei voida esitetyillä hallintomalleilla taata.

Lisäksi meillä on vain yksi metropoli, joka kilpailee etuuksista, markkinoista yhä globalisoituvassa maailmassa, ja se on pääkaupunkiseutu. Siellä ei voida toimia samoin säännöin kuin muualla Suomessa.

On todella syytä ottaa aikalisä.

Tauno Hovirinta
yhteiskuntatieteiden
aikuisopiskelija
Turku