Lehtikuva/

Aino-Kaisa Pekonen ja Paavo Arhinmäki tutustuivat Lahdessa kehitysvammaisille asumispalveluja ja työtoimintaa tarjoavaan Kaupunkikylä-yhteisöön.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen ja Paavo Arhinmäki muistuttavat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisista oikeuksista työhön ja laadukkaaseen elämiseen. He tutustuivat lauantaina Lahdessa kehitysvammaisille asumispalveluja ja työtoimintaa tarjoavaan Kaupunkikylä-yhteisöön.

Vammaisten työllisyys on Suomessa muuta Eurooppaa alhaisempaa. Kehitysvammaisista työikäisistä palkkatyössä on murto-osa. YK:n vammaisten oikeuksien sopimus ja yhdenvertaisuuslaki ovat kuitenkin selkeitä: vammaisilla henkilöillä on täysin vastaava oikeus päästä työelämään kuin kenellä tahansa muullakin.

– Järjestöjen mahdollistama päivä- ja työtoiminta tarjoavat arvokasta sisältöä monen vammaisen ihmisen elämään. On kuitenkin julkisen vallan velvollisuus varmistaa, että työkykyisillä ja -haluisilla ihmisillä on mahdollisuus myös työsuhteen tarjoamaan turvaan. Työtoiminnan ensisijaisena tavoitteena tuleekin olla toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja mahdollisuuksien mukaan ovien avaaminen työsuhteeseen, Arhinmäki painotti.

Yksi tehokas keino työllistymisen edistämiseen olisi palkkatukijärjestelmän vahvistaminen. Vasemmistoliitto vaatii palkkatuen määrärahojen korottamista, palkkatuen enimmäiskeston pidentämistä ja kolmannen sektorin palkkatuen rajoitusten poistamista.

– Työstä kuuluu saada palkkaa. Lähtökohtana on oltava vammaisten henkilöiden yhdenvertainen työllistyminen työsuhteiseen palkkatyöhön ja pääsy eläketurvan ja työterveyshuollon piiriin, Arhinmäki kiteytti.

ILMOITUS

Vasemmistoliitto kannattaa kansalaisaloitetta

Vammaisten ihmisoikeudet ovat olleet tapetilla myös uudistetun hankintalain johdettua vammaispalveluiden kilpailuttamiseen. Vasemmistoliitto kannattaa eduskuntaan etenevää kansalaisaloitetta vammaisten henkilöiden välttämättömän avun rajaamiseksi kilpailutusten ulkopuolelle.

– Vammaisilla on oltava täysimääräinen oikeus saada päättää oma asuinpaikkansa ja saada yksilöllistä, tarpeisiinsa vastaavaa tukea myös jatkossa. Hankintalain soveltaminen on jo johtanut epäinhimillisiin tilanteisiin, kun asumiseen ja yksilölliseen apuun liittyviä elintärkeitä palveluita on kilpailutettu, Pekonen sanoi.

Hallitus on vastannut kilpailuttamisista nousseeseen huoleen vedoten hankintalain virheelliseen tulkintaan ja toistelemalla sote-uudistuksen henkilökohtaisen budjetoinnin korjaavan ongelmat.

– Oikeus ihmisarvoiseen elämään ei saa jäädä kilpailutusvimman jalkoihin nyt eikä sote-uudistuksessa. Vammaisten erityisasema on huomioitava sote-uudistuksessa, mutta elämän peruselementtien turvaamisessa ei voida odottaa sotea. Hankintalain soveltamisen ongelmat on korjattava pikaisilla muutoksilla sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöön, Pekonen vaati.

Kansanedustajat vierailivat Lahdessa osana vasemmistoliiton eduskuntaryhmän Hyvinvoinnin tulevaisuus -kampanjaa. Kampanjan aikana kansanedustajat kiertävät Suomea keskustelemassa hyvinvoinnin tulevaisuudesta.