Lehtikuva/Markku Ulander

Joka käänteessä kannatetaan torjumista, mutta valitetaan vaikutusta kilpailukykyyn.

EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä aggressiivista verosuunnittelua ylläpitävien verokonsulttien kuriin laittamiseksi. Suomessa valtiovarainvaliokunta otti suunnitelmaan kantaa tiistaina.

Valtiovarainministeriön kanta tuli äänestyksen jälkeen hyväksytyksi. Sen mukaan Suomi kannattaa pyrkimyksiä torjua veron kiertämistä ja aggressiivista verosuunnittelua kansainvälisellä ja unionin tasolla. Samalla Suomi on kuitenkin huolissaan ehdotetun sääntelyn vaikutuksesta jäsenvaltioiden ja unionin kilpailukykyyn ja yritysten hallinnolliseen taakkaan.

Yksityiskohtiin Suomi ottaa tarvittaessa kantaa jatkovalmistelun yhteydessä.

”Hallituksen linja verokysymyksissä on kuin rikkinäinen levy. Suomi kannattaa verovälttelyn torjumista mutta samalla toistelee mantranomaisesti, että ehdotetun sääntelyn vaikutus Suomen kilpailukykyyn ja yritysten hallinnolliseen taakkaan täytyy huomioida. Vetoaminen kilpailukykyyn ja hallinnolliseen taakkaan jättää takaoven auki, eikä kansalainen tiedä, millä rattailla Suomi EU:n kabineteissa ajaa”, valittaa kansalaisjärjestö Finnwatch.

Finnwatchin mielestä fraasi on mantra, koska hallitus toistelee sitä kaikkialla ja usein ilman perusteluja.

”Nyt keskustelussa olevan, verokonsulttien veromuistioita koskevan ilmoitusvelvollisuuden osalta direktiiviehdotuksessa todetaan, ettei sen voida katsoa aiheuttavan juuri minkäänlaista hallinnollista taakkaa. Konsulteilta vaadittavat veromuistiot ovat jo olemassa, ja nyt ne pitäisi vain toimittaa verottajalle”, järjestö katsoo.

Oppositio vaati valiokunnassa julkisuuden lisäämistä, mutta hävisi äänin 12–6. Finnwatchin mielestä enemmistö äänesti ”epämääräisen vetelyyden” puolesta. ”Surkeaa touhua”, järjestö päättää kannanottonsa.