Lehtikuva/Vesa Moilanen

Anna Kontula perusteli, miksi malli ei toimi, ja kertoi, mikä toimisi. Keskusteluun osallistui vain opposition edustajia.

Työttömyysturvan aktiivimalli lähetettiin eduskunnan budjettikeskustelun lomassa valiokuntaan myöhään tiistai-iltana. Lähetekeskustelussa oli paikalla vain opposition edustajia. Yksikään ministeri tai hallituspuolueen kansanedustaja ei ollut paikalla perustelemassa sitä, miksi työttömyysturvasta leikataan kolmen kuukauden aikana 4,65 prosenttia, jos työtön ei pysty osoittamaan olleensa aktiivinen.

Yksi harvoista keskusteluun osallistuneista oli vasemmistoliiton Anna Kontula. Hän esitti yksinkertaisen vastauksen siihen, miksi sanktiot eivät paranna työllisyyttä:

– Syynä työllistymättömyyteen voi olla yksinkertaisesti se, että työtä ei ole tarjolla. Tällöin aktiivimalli ei asiaa millään lailla korjaa.

Aktiivimalli ei toimi silloinkaan, jos työtön ei pysty terveyssyistä ottamaan tarjottua työtä vastaan. Eikä silloin, jos työtä ei uskalla ottaa vastaan sosiaaliturvabyrokratian vuoksi. Kontulan mukaan esitys ei vain lisää työttömyysturvabyrokratiaa työttömyysturvajärjestelmän sisällä, vaan lisäksi se tuo toimeentulotukibyrokratian piiriin uusia henkilöitä, mikä moninkertaistaa byrokratialoukkuvaikutusta entisestään.

– Tällaisenaan se on tokikin selkeää jatkoa 1990-luvulta alkaneelle linjalle, jossa tarve työttömien piiskaamiseen on niin vahva, että yhä uutta kuripolitiikkaa toteutetaan kansantalouden kustannuksella, vaikka tällä hetkellä jo tiedetään, että sillä ei ole myönteisiä vaikutuksia.

ILMOITUS

Byrokratian helpottaminen auttaisi

Kontula kysyi, mikä sitten toimii, jos ihmisiä halutaan työttömyyden aikana sirpaletöihin.

– Me tiedämme, että 300 euron suojaosa on toiminut erinomaisesti, hän vastasi itselleen.

– Minulla on vahva aavistus, että byrokratian helpottaminen toimisi myös; te-työntekijöiden saavutettavuus silloin, kun työttömällä on tarve kysyä jotain asiaa, voisi auttaa kummasti. Ennakkopäätösjärjestelmä epäselviin tapauksiin, jolloin sinä saisit tietää ennen kuin sinä teet jonkun liikkeen, että johtaako tämä sanktioihin vai palkintoon. Ja tokikin työttömien koulutuksen helpottaminen.

Peruspäivärahasta pois 32 euroa kuukaudessa

Kontulan mielestä esitys aktiivimalliksi synnyttää tämän kysymyksen:

– Eikö hallitus ymmärrä työttömyydestä yhtään mitään, vai onko esityksen tosiasiallisena tavoitteena jokin muu, esimerkiksi työttömyysturvan leikkaus kohdentaen sen työttömien sisälläkin siihen kaikkein haavoittuvimpaan ja vähiten puolustuskyvyttömään ryhmään? Jos on niin, olisi reilua myös esittää asia parlamentille niin.

Sanna Marin (sd.) sanoi, että aktiivimallin sanktio on tuntuva pienituloiselle työttömälle. Mikäli aktiivisuusedellytys ei täyty, on vaikutus peruspäivärahaan ja työmarkkinatukea saavan etuuteen ilman korotusosia noin 32 euroa kuukaudessa ja ansiopäivärahaan keskimäärin noin 66 euroa kuukaudessa.