Lauri Hannus

Viikon kysymys

Suomessa neljännes työntekijöistä kokee työstressiä. Tämä vastaa EU-maiden keskitasoa.

Onko suomalainen työelämä liian rankkaa, työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Marianna Virtanen?

– Ei se yleisesti ottaen liian rankkaa ole. Ei suomalainen työelämä ainakaan huonompaan suuntaan ole menossa, mutta joillekin ihmisille se voi olla rankkaa.

Mikä työelämässä stressaa?

– Yleisimpiä stressitekijöitä ovat epävarma työpaikka tai se, jos joutuu tekemään paljon pätkätöitä.

– Myös johtamiseen tai työn organisointiin liittyvät asiat lisäävät stressiä. Sellainen työ ei tunnu hyvältä, jossa työntekijät eivät tule kuulluiksi tai eivät pysty vaikuttamaan asioihin.

ILMOITUS

– Myös kovat vaatimukset työssä stressaavat.

Miten stressi vaikuttaa työntekijän elämään?

– Ohimenevä, lyhytkestoinen stressi ei ole hengenvaarallinen. Meidät ihmiset on varustettu kohtaamaan elämässä haasteita, vaikeuksia ja huonojakin tilanteita. Emme mene rikki kovin helposti.

– Pitkään jatkuessaan stressi kuluttaa ihmisen voimavaroja. Stressihormonit vaikuttavat aineenvaihduntaan ja verenkiertoelimistöön. Tästä voi seurata masennusta, sydän- ja verisuonitauteja tai diabetesta. Välittävänä tekijänä siinä voivat olla heikentyneet elämäntavat.

Miten stressiä voi hillitä?

– Työpaikalla pitää olla sellaiset olosuhteet, että työntekijöitä ei ajeta loppuun. Johtamisen pitää olla oikeudenmukaista. Johtajien pitää saada koulutusta johtamiseen.

– Firmassa pitäisi jo varhaisessa vaiheessa huomata, jos jossakin työyhteisössä tai jollakin työntekijällä ei mene hyvin.

– Johdon pitää osata puuttua ajoissa ja muuttaa työolosuhteita. Jos työpaikalla tulee jaksamis- tai työkykyongelmia, asioita kannattaa miettiä yhdessä työterveyshuollon kanssa. On katsottava, mitä voidaan tehdä, että uupumus ei pahene.

Onko työntekijällä itsellään vastuuta?

– Itsensä hoitamisella ja työstä palautumisella vapaa-aikana on merkitystä. Jokaisen pitää myös nostaa työpaikan epäkohtia esiin. Niistä voi kertoa esimiehelle tai työterveyshuollossa lääkärille.