Lehtikuva/Roni Rekomaa

– Vasemmistoliitto pitää tervetulleena, että hallitus on alkanut valmistella perhevapaauudistusta, sanoo varapuheenjohtaja Juho Kautto.

Hallitus on asettanut lähtökohdaksi, että perhevapaauudistus pitää toteuttaa julkisen talouden raamien puitteissa. Jos uudistus toteutetaan lähes kustannusneutraalina, se jää kosmeettiseksi eikä ratkaise työmarkkinoiden ja perheiden tasa-arvo-ongelmia.

– Ajatus siitä, ettei tasa-arvon edistäminen saisi maksaa mitään, tekee tasa-arvon edistämisestä lähinnä puuhastelua. Se ei myöskään muuta asetelmaa, jossa isät käyttävät vain murto-osan vanhempien perhevapaista. Isille korvamerkittyjä vanhempainvapaita pitää lisätä, jotta myös isät voivat tasapuolisesti osallistua lasten hoivaan ja kasvatukseen, sanoo Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Juho Kautto.

Naiset käyttävät tällä hetkellä valtaosan vanhempainvapaista. Tämä heikentää palkkatasa-arvoa ja eläkkeitä. Vasemmistoliiton ajama 6+6+6 -malli, jossa vanhempainvapaat pidennettäisiin 18 kuukauteen kolmessa korvamerkityssä kuuden kuukauden jaksossa, parantaisi työ- ja perhe-elämän yhdistämistä. Avainasemassa on isyysvapaiden pidentäminen tuntuvasti nykyisestä.

Avainasemassa on isyysvapaiden pidentäminen tuntuvasti nykyisestä.

Kokoomus ajaa väärin perustein kotihoidon leikkausta

Kokoomus on ajanut kotihoidontuen tuntuvaa leikkausta ja väittänyt sitä tasa-arvoteoksi, joka automaattisesti lisäisi äitien työllisyyttä. Tuore tutkimustieto kuitenkin osoittaa, että kotihoidontuen leikkaukseen liittyy ylimitoitettuja odotuksia ja että se kurjistaisi hauraassa asemassa olevien äitien tilannetta.

ILMOITUS

– On järkevämpää pohtia toimia, joilla naisten paluuta työelämään vanhempainvapaan jälkeen helpotetaan. Myös vanhempainvapaasta on tehtävä sellainen, että se huomioi paremmin epävarmassa työmarkkina-asemassa olevat perheet ja vanhemmat, Kautto vaatii.

Varhaiskasvatuksen laatua ylös ja ryhmäkokoja alas

Vasemmistoliiton mukaan järkevää tasa-arvotyötä on myös laadukkaaseen varhaiskasvatukseen panostaminen. Monen huoli varhaiskasvatuksen tilasta vaikuttaa siihen, että kotihoidontuelle jäädään pidemmäksi aika.

– Vanhempainvapaauudistuksen rinnalla tulee panostaa varhaiskasvatuksen laatuun ja ryhmäkokojen alentamiseen ja palauttaa tasa-arvoinen päivähoito-oikeus koko Suomeen. Lisäksi Suomeen tarvitaan asennetyötä, jotta pienten lasten hoivavastuu ei jäisi niin suurelta osin naisten hartioille, Kautto painottaa.