SAK:laisten kassojen vaatimukset menestyivät merkittäviltä osin markkinaoikeuden päätöksessä YTK-jutussa .

Markkinaoikeus katsoo tänään antamassaan ratkaisussa, että Yleisen työttömyyskassa YTK:n eli ns. Loimaan kassan markkinointi vuosina 2013–2015 on osaksi harhaanjohtavaa. Oikeuden ratkaisu koskee asiaa, jossa oikeutta pyydettiin ottamaan kantaa YTK:n mainontaan, jossa vertailtiin työttömyyskassojen jäsenmaksuja.

Tuomion keskeinen anti on se, että markkinaoikeus otti YTK:n markkinoinnin tutkittavakseen EU-oikeuden perusteella.

Hakemuksen asian selvittämisestä markkinaoikeudessa tekivät JHL:n työttömyyskassa ja kahdeksan muuta SAK:laisten liittojen työttömyyskassaa. Työttömyyskassojen tekemän haastehakemuksen mukaan YTK:n kampanja olisi vertaillut työttömyyskassojen jäsenyyden hintoja harhaanjohtavalla tavalla. Oikeuden mielestä asia oli osaksi näin.

YTK ei edullisempi

Markkinaoikeuden mukaan eräs YTK:n käyttämä mainosvideo on harhaanjohtava, koska se viittaa YTK:n työttömyysturvan olevan muita edullisempi. Tämä harhaanjohtava mainos on omiaan vaikuttamaan palkansaajan taloudelliseen käyttäytymiseen tai aiheuttamaan vahinkoa kilpailijalle.

ILMOITUS

Markkinaoikeuden mukaan kieltovaatimukset on kuitenkin esitetty sellaisina, että niiden hyväksyminen käytännössä estäisi Yleiseltä työttömyyskassa YTK:lta hintavertailun sen markkinoinnissa täysin riippumatta markkinoinnin kulloisestakin toteutustavasta mukaan lukien esimerkiksi markkinoinnin kohdistaminen tietyn tulotason palkansaajille.

JHL:n työttömyyskassa valittanee

JHL:n työttömyyskassa on sitä mieltä, että oikeus ei ole tulkinnut kieltovaatimusta oikein. Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, koska päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. JHL:n työttömyyskassa todennäköisesti valittaa päätöksestä.