Jarmo Lintunen

THL:n kohututkimus esitti vääriä politiikkasuosituksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kohautti viime viikolla tutkimuksellaan, jonka politiikkasuositus herätti laajaa kummastusta. Sen mukaan kotihoidontuen keston lyhentäminen ei lisäisi äitien työssäkäyntiä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Tuomas Kososen mukaan sellaista johtopäätöstä ei voi THL:n tutkimuksesta tehdä.

– On harhaanjohtavaa väittää tutkimuksen perusteella, ettei kotihoidon tuki vaikuta pienten lasten äitien työssäkäyntiin.

Aikaisemman tutkimustiedon valossa kotihoidon tuen taso ja kesto vaikuttavat äitien työssäkäyntiin. Kosonen arvelee, ajankohtaiselle tutkimusaiheelle haluttiin mahdollisimman suurta näkyvyyttä.

– Syntyi ilmeisesti kiusaus vetää vahvempia johtopäätöksiä kuin tutkimusaineisto antaa myöten.

ILMOITUS

THL:n tutkimus tarjoaa Kososen mielestä hyvää tietoa kotihoidon tuella olevien henkilöiden nykytilanteesta.

– Sen perusteella ei kuitenkaan voi sanoa, miten kotihoidon tuella pitkään olevat äidit käyttäytyvät, jos kotihoidon tuen ehtoja muutetaan.

Hallituksen työlistalla

Hallitus on empimisen jälkeen ottanut perhevapaiden uudistamisen työlistalleen.

Perhevapaiden uudistamista ovat vaatineet useat eri tahot työmarkkinajärjestöistä puolueisiin. Ne ovat myös esittäneet uudistamiselle malleja, joiden tavoitteena on lisätä sukupuolten tasa-arvoa, isien perhevapaiden käyttöä ja äitien työssäkäyntiä.

Useimmissa malleissa esitetään kotihoidon tukikauden lyhentämistä äitien työssäkäynnin lisäämiseksi.

THL:n tutkimuksen väite kotihoidon tuen vaikuttamattomuudesta antaa kuvan, ettei uudistustarvetta sen suhteen ole.

Hallituksen sisällä keskusta ja siniset ovat vastustaneet kotihoidon tukeen puuttumista. Ne ottivat riemulla vastaan THL:n runsasta julkisuutta saaneen tutkimuksen politiikkasuosituksineen.

Kuntalisäkin vaikuttaa

Kosonen on omassa tutkimuksessaan selvittänyt kotihoidon tuen kuntalisien vaikutusta pienten lasten äitien työssäkäyntiin. Sen perusteella kotihoidon tuen kuntalisät vähentävät äitien työllistymistä ja houkuttavat heitä jäämään kotiin pientä lasta hoitamaan.

Kososen tutkimus on julkaistu 2014 tiedejulkaisussa Journal of Economic Analysis and Policy.

Tuoreimpia, vielä alustavia tutkimustuloksiaan Kosonen esitteli Taidot työhön -konsortion seminaarissa elokuussa. Koko Suomen populaation kattavan aineiston perusteella kotihoidontuki vaikuttaa negatiivisesti äitien työssäkäyntiin.

Työpaikka valmiina vai ei?

THL:n tutkimuksen väite kotihoidon tuen vaikuttamattomuudesta perustuu siihen, että puolet pitkään kotihoidon tuella olleista äideistä on vailla valmista työpaikkaa johon palata.

THL:n tutkijoiden johtopäätös on, ettei kotihoidon tukikauden lyhentäminen nostaisi äitien työllisyysastetta merkittävästi, koska monella on vaikeuksia työllistyä nykyisille työmarkkinoille.

Kosonen huomauttaa, että THL:nkin tutkimuksessa lähes puolella äideistä on työpaikka mihin palata. Lopuistakin monella on vahva työmarkkina-asema.

– On mahdollista, etteivät kaikki työllistyisi. Sen vuoksi olen Varhaiskasvatuksen tiekartta -raportissa esittänyt, että heidän asemastaan pitää huolehtia muilla tukitoimilla, jos kotihoidon tuen kestoa lyhennetään.

Kirjoituksessa mainitut tutkimukset:
– Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. Minna Salmi ja Johanna Närvi (toim.). THL:n raportti 4/2017.
– Kosonen Tuomas (2014): To Work or Not to Work? The Effect of Child-Care Subsidies on the Labour Supply of Parents, B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, Volume 14, issue 3.