Lehtikuva/Vesa Moilanen

Asumistuen osa-asunnon normi ajaisi kimppakämpistä kalliimpiin yksiöihin.

”Yksi suurimmista yksittäiseen etuuteen kohdistuvista leikkauksista, mitä tämä hallitus on tehnyt, kohdistui opintotukeen. Elokuun ensimmäisestä päivästä lähtien opintorahan suuruus on 250,28 euroa kuukaudessa, mikä tarkoitti sen pienentymistä melkein satasella kuukaudessa opiskelijaa kohden”, kirjoittaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Facebookissa.

Ei siinä kuitenkaan kaikki. Hallitus on esittämässä alle kaksi kuukautta edellisen asumistukeen kohdistuneen uudistuksen voimaan tulemisen jälkeen sen heikentämistä opiskelijoilta. Lausuntokierrokselle lähteneen lakiesityksen mukaan asumistuessa otetaan käyttöön osa-asunnon normi.

”Osa-asunnon normin palauttaminen asumistukijärjestelmään merkitsisi sitä, että asunnon osaa vuokraavien asumistukea määrättäessä sovellettaisiin enimmäisasumismenoa, joka olisi jonkin verran matalampi kuin tällä hetkellä hyväksytyt enimmäisasumismenot. Lisäksi osa-asunnon normia voitaisiin soveltaa pieniin alle 20 neliön asuntojen asumismenoihin, joten osa-asunnon normi rajoittaisi tuen myöntämistä myös hyvin pieniin asuntoihin”, Andersson kirjoittaa.

”Heikentäisi kimppa-asumista”

Suomen ylioppilaskuntien liiton mukaan osa-asunnon normi heikentäisi kimppa-asumisen houkuttelevuutta ja leikkaisi kimppa-asunnoissa sekä alle 20 neliön yksiöissä asuvien suomalaisten asumistukea jopa 20 prosenttia.

Liiton mielestä muutos on erityisen vahingollinen alhaisempien enimmäisasumismenojen alueella solu- ja kimppa-asunnoissa asuville opiskelijoille. Esitetyllä enimmäisasumismenojen hinnalla ei pysty tarjoamaan kaikkia soluasuntojaan edes voittoa tavoittelemattomat toimijat, kuten opiskelija-asuntosäätiöt.

ILMOITUS

– Opiskelijat siirrettiin vasta kaksi kuukautta sitten yleisen asumistuen piiriin ja on käsittämätöntä että opiskelijoiden asumistukitilannetta halutaan heikentää jo nyt, SYL:n puheenjohtaja Riina Lumme sanoo.

– Esitetty muutos kannustaa opiskelijoita muuttamaan kalliimpiin yksiöihin kohtuuhintaisten kimppakämppien sijaan. Esitetty osa-asunnon normi tullee vaikuttamaan opiskelijoiden halukkuuteen hakeutua asumaan kimppa-asuntoihin, varsinkin kun ruokakunta- ja avoliittotulkinnat varjostavat jo valmiiksi vaihtoehdon valovoimaisuutta.

Li Andersson viittasi SYL:n laskelmiin, joiden mukaan tuki heikkenisi Helsingissä 81 euroa, Espoossa 79 euroa ja muilla yliopistopaikkakunnilla 62 euroa.

Asumistukea leikattiin juuri

SYL:n hallituksen jäsenen Jani Sillanpään mukaan esitys kohdistuu käytännössä suurimmaksi osaksi opiskelijoihin, sillä muut pienituloiset ryhmät ovat oikeutettuja täydentämään leikattua asumistukeaan toimeentulotuella, mutta opiskelijat eivät.

Hallitus on juuri päättänyt siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Siinä uudistuksessa opiskelijapariskunnat hävisivät, koska asumistuki lasketaan ruokakuntakohtaisesti, eikä henkilökohtaisena tukena. Yksinasuvat opiskelijat isoissa kaupungeissa hyötyivät, koska yleinen asumistuki on yleensä suurempi kuin opintotukeen ennen sisältynyt asumislisä.

Li Andersson huomauttaa, että opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin rahoitettiin leikkaamalla yleistä asumistukea kaikilta muilta tuensaajilta.

”Tämä leikkaus siis kurjisti monen pienituloisen suomalaisen tilannetta. Nyt hallitus on suunnittelemassa lisää leikkauksia asumistukeen, jotka kohdistuvat suoraan opiskelijoihin”, hän kommentoi lausuntokierrokselle lähtenyttä esitystä.

Opiskelijat yksiöihin, menot kasvavat

– Osa-asunnon normin käyttöönoton arvioidaan säästävän asumistukimenoja noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. Me epäilemme, että hallitus ajaa toimillaan opiskelijoita yksiöihin. Esitys kääntyy hyvin nopeasti itseään vastaan ja asumismenot jatkavat paisumistaan, jos kimppa-asuminen ei ole opiskelijoille edullinen asumismuoto. Tästä kärsivät sekä opiskelijat että yhteiskunta, SYL:n Lumme toteaa.

Li Andersson muistuttaa hallituksen lisäksi lakkauttaneen opintotuen indeksisidonnaisuuden, sen jälkeen kun edellinen hallitus opiskelijaliikkeen vuosia jatkuneen kampanjoinnin jälkeen vasta viime vaalikaudella päätti sitoa sen indeksiin.