Jarno Mela

”Nyt on tainnut Metsähallitukselta yhteiskunnallinen velvoite luonnon monimuotoisuuden suojelusta unohtua hakkuita suunnitellessa.”

Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig on tehnyt kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle koskien Metsähallituksen hakkuita Keuruulla. Metsähallitus on hakkuuvirheen takia kaatanut 100–120-vuotiasta metsää, joka oli merkitty suojeltavaksi.

– Virheitä tapahtuu aina, mutta Metsähallituksen hakkuiden ympärillä on liikaa kysymysmerkkejä. Nyt Keuruulla on hakattu suojeltua metsää ja samaan aikaan Oulujärvellä aiotaan hakata Natura-alueeseen kuuluvilta virkistyssaarilta. Suojellun metsän kaataminen valtion mailla on suorastaan häpeällistä, Modig sanoo.

Eduskunta käsitteli Metsähallitusta koskevaa lainsäädäntöä pitkään toissa talvena. Silloin luonto- ja virkistysjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja oppositio puolustivat Metsähallitusta ja vastustivat metsätaloustoiminnon yhtiöittämistä. Lakiin Metsätalous Oy:stä kirjattiin sama yhteiskunnallinen velvoite kuin koko Metsähallitukselle. Yhteiskunnallinen velvoite pitää sisällään biologisen monimuotoisuuden suojelun ja lisäämisen, luonnon virkistyskäytön, työllisyyden ja saamelaiskulttuurin suojelun.

– Nyt on tainnut Metsähallitukselta yhteiskunnallinen velvoite luonnon monimuotoisuuden suojelusta unohtua hakkuita suunnitellessa. Jos tuloutusvaatimus valtiolle on liian suuri, täytyy sitä tarkistaa. Jos taas yltiöpäisten hakkuiden takana on biotalousbuumi, täytyy ottaa järki käteen. Kansalaisten on voitava luottaa, että Metsähallitus hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla yhteistä kansallisomaisuuttamme.

Hallituksen on vastattava kansanedustajien kirjallisiin kysymyksiin kolmen viikon kuluessa.