Jarmo Lintunen

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL vaatii, että Suomi jättää ratifioimatta Euroopan unionin ja Kanadan välisen talous- ja kauppasopimus CETA:n.

– Demokratia, yleinen etu, ihmisten ja ympäristön hyvinvointi, työntekijöiden oikeudet sekä ilmastonmuutoksen torjunta jäävät CETA:ssa alisteisiksi kaupan ja investointien edistämiselle. Toivomme että kansanedustajat harkitsevat vielä vakavasti kannattaako Suomen ratifioida tällaista sopimusta, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen toteaa.

CETA-sopimuksen on kehuttu helpottavan yritysten liiketoimintaa ja parantavan työllisyyttä. Toisaalta CETA:n on kritisoitu hävittävän EU-alueelta satojatuhansia työpaikkoja, laskevan palkkoja ja merkitsevän tulonsiirtoa työntekijöiltä omistajille.

SEL arvioikin CETA:n uhat mahdollisia etuja suuremmiksi.

– Palkansaajien asema CETA:ssa on liian heikko. CETA:n kauppaa ja työtä koskevissa lauselmissa mainitut hyvät periaatteet jäävät sanahelinäksi, koska niiden laiminlyömisestä ei ole määrätty minkäänlaisia sanktioita, Kuntonen sanoo.

Palkkakehitys voi vaarantua

ILMOITUS

Yhdysvaltalainen Tuftsin yliopisto arvioi, että työntekijöiden palkkakehitys voi vaarantua CETA:n myötä. Yliopiston mukaan vuoteen 2023 mennessä työntekijän keskimääräinen vuosipalkka saattaa olla EU:ssa 316-1 331 euroa matalampi ja Kanadassa 1 776 euroa matalampi verrattuna siihen, että CETA-sopimusta ei solmittaisi.

Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta esitti viime vuonna Euroopan parlamentille ettei CETA-sopimusta hyväksyttäisi, koska sopimuksen vaikutukset työllisyydelle ovat todennäköisesti kielteiset.

– Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus NAFTA heikensi työllisyyttä Yhdysvalloissa, vaikka sen piti päinvastoin nostaa sitä, Kuntonen huomauttaa.

Kasvattaa eriarvoisuutta

Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunnan lausunnon mukaan sopimus lisäisi myös eriarvoisuutta kasvattamalla tuloeroja matalasti ja korkeasti koulutetun työvoiman välillä ja merkitsisi tulonsiirtoa työntekijöiltä pääoman omistajille.

CETA hyväksyttiin helmikuussa Euroopan parlamentissa äänestyksessä, josta se siirtyi hyväksymisprosessinsa viimeiseen vaiheeseen, äänestettäväksi EU:n jäsenmaissa.

Suomessa hallituksen esitys sopimuksen ratifioimisesta annetaan eduskunnalle syksyn aikana. Sopimusta alettiin kuitenkin osittain soveltamaan EU:n ja Kanadan väliseen kauppaan eilisestä lähtien, vaikka ratifiointi jäsenmaissa on vielä kesken.