UP/Petra Sneck

Eläkejärjestelmäämme on moitittu pitkin syksyä. Sen kykyä huolehtia tulevien sukupolvien eläkkeistä on epäilty, koska suurten sukupolvien eläkkeiden väitetään tyhjentävän eläkerahastoja huolestuttavasti.

Onko eläkejärjestelmämme reilu tuleville sukupolville, työeläkevakuuttajien etujärjestön TELAn toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes?

– Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi tärkeintä on parantaa työllisyyttä. Palkkasumman pitää kehittyä suotuisasti, jotta tulevaisuudessa ei ole liikaa nousupaineita työeläkemaksuihin.

– Suomessa on varauduttu eurooppalaisittain hyvin, koska osa eläkemaksuista on rahastoitu nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten.

Saadaanko nykyisistä palkkasummista riittävästi eläkevaroja?

ILMOITUS

– Saadaan. Työeläkemaksuihin ei kohdistu mittavia nousupaineita ainakaan ennen 2050-lukua. Silloin tulee uudenlainen ongelma nykyisen alhaisen syntyvyyden takia. Eläkemaksuja tulee kertymään vähemmän, koska työikäisiä on silloin vähemmän.

Kuinka syntyvyyttä voitaisiin nostaa?
– Sen kun tietäisi. Ainakin jokainen voisi olla puhumatta tulevaisuudesta niin pessimistisesti. Huomisen pelko hillitsee ihmisten haluja toteuttaa lapsiin ja perheellistymiseen liittyviä unelmiansa.

– Työnantajien pitää antaa myös työelämän arjessa mahdollisuuksia työn ja perheen hyvään yhteensovittamiseen. Tämän päivän nuoret naiset ja miehet haluavat kokonaisen elämän eli toteuttaa itseään arjessa. Yhteiskunnan pitää antaa siihen mahdollisuudet.

Kestääkö eläkejärjestelmä työttömyyden?

– Pitkällä tähtäimellä eläkejärjestelmä on työttömyyden suhteen neutraali. Kun työttömyys on korkealla, kertyy myös vähemmän tulevia eläkevastuita.

– Mutta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ei kauhean hyvin kestä korkeaa työttömyyttä. Se aiheuttaa nousupainetta eläkemaksuun. Ei ole oikein, että nuoret ikäpolvet joutuisivat maksamaan tulevaisuudessa vielä olennaisesti nykyistäkin korkeampia eläkemaksuja työttömyyden takia.

Pitäisikö eläkkeitä leikata tarpeen vaatiessa?

– Suhtaudun kielteisesti jo ansaittujen eläkeoikeuksien leikkauksiin. Tulonjakoa voidaan hoitaa kestävimmin verotuksella. Sillä voidaan tarvittaessa justeerata myös sukupolvien välistä tulonjakoa.

– Toki eläkejärjestelmää pitää tarpeen tullen voida muuttaa, jotta sen kattavuus pysyy hyvänä.

Kestääkö Suomen eläkejärjestelmä EU:sta tulevat velka- ja muut kriisit?

– Kestää sikäli, että meillä ei ole velkavivutusta eläkejärjestelmän sisällä. Totta kai suuret rahoitusmarkkinoiden kriisit vaikuttavat sijoitusympäristöön ja siihen, miten eläkevaroille saadaan tuottoa. Eläkerahastomme selvisivät kohtuullisen kuivin jaloin finanssikriisistä, mutta markkinoita pitää pitää silmällä.