Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vasemmistoliitto esittää takuueläkkeeseen 50 euron korotusta ja perusturvaetuuksien indeksijäädytyksen poistamista.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan hallituksen budjettiesitys lisää tuloeroja ja eriarvoisuutta.

– Eriarvoisuuden kasvu on tosiasia, hän sanoi vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa.

– Tämä ei ole ”tapahtunut” niin kuin Sipilä sanoo, vaan on tietoisen politiikan tulosta. Eriarvoisuuden vähentäminen ei ole asia, johon voidaan palata sitten, kun ”talous on kunnossa” tai ”työllisyys hyvä”. Se pitää ottaa huomioon poliittisessa päätöksenteossa joka päivä ja jokaisen budjetin yhteydessä. Valtiontaloutta voi tasapainottaa kasvattamatta tuloeroja.

– Viime hallitus sopeutti noin 6 miljardilla. Ylikireä finanssipolitiikka oli talouskriisin oloissa huono kompromissi, mutta menoleikkausten lisäksi tehtiin myös perusturvaan korotuksia ja solidaarista veropolitiikkaa. Tulonjakovaikutukset laskettiin jokaisen budjettipäätöksen yhteydessä. Lopputulos: tuloerot kapenivat.

– Tämä hallitus on sopeuttanut 4 miljardilla, kokonaan leikkaamalla julkisista menoista kuten koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja hyvinvointipalveluista. Lopputulos: pienituloiset kärsivät eniten ja tuloerot kasvavat.

ILMOITUS

Antaa rikkaille, ottaa köyhiltä

Andersson kertasi viime viikkojen selvityksiä budjettiesityksen tulonjakovaikutuksista. Esimerkiksi valtiovarainministeriö arvioi, että rikkaimmille annetaan noin 400 euroa lisää vuodessa, pienituloisimmat menettävät 37 euroa.

– Hallitus on hävittänyt jo yli puolitoista miljardia euroa valtion tulopohjasta hyvätuloisia suosivilla ansiotuloverokevennyksillä. Ensi vuonna veroale jatkuu 300 miljoonan verokevennyksellä. Kun tulonjakovaikutuksia tarkastelee, kohtelee ensi vuoden budjetti jälleen kaikista suopeimmin kaikista hyvätuloisimpia suomalaisia, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton mielestä tuloerojen kasvattaminen on Suomelle kokonaan väärä suunta.

– Vasemmistoliiton tulevaisuudenvisiossa sosiaaliturva uudistetaan kokonaisvaltaisesti kattavan perustulokokeilun pohjalta. Työvoimapolitiikka ei rankaise työttömiä vapaaehtoistoiminnasta tai oma-aloitteisuudesta ja kaikille annetaan mahdollisuus uudelleenkouluttautua. Yritystukijärjestelmä tukee talouden kestävää rakennemuutosta ja laadukasta tutkimusta. Suomen osaamistasoa nostetaan, Andersson luetteli.

Indeksileikkaus pois, takuueläkkeeseen 50 euroa

Andersson kertoi, että vasemmistoliiton omassa budjettiesityksessä tarjotaan ratkaisuja akuutteihin eriarvoisuuden kasvuun liittyviin ongelmiin.

– Vasemmistoliitto esittää yhtä yhtenäistä ja riittävän alhaista maksukattoa terveydenhuollon ja lääkkeiden kuluille. Tämän lisäksi esitämme lääkärikäynnin terveyskeskusmaksun poistoa koko maassa.

– Esitämme perusturvaetuuksien indeksijäädytyksen poistoa sekä indeksileikkauksen perumista. Vasemmistoliitto vaatii myös takuueläkkeen sekä kansaneläkkeen korottamista 50 eurolla kuussa ja tästä asteittain ylöspäin, Andersson linjasi.

Uusi koulutuslupaus

Puheessaan Andersson esitti eduskunnalle uutta koulutuslupausta ammatillisen koulutuksen puolesta.

– Leikkaukset ovat heikentäneet opetuksen laatua merkittävästi, jonka lisäksi on kestämätöntä, että nuoren opintopolku katkeaa jo toisella asteella rahan puutteeseen.

– Satavuotiaan Suomen kunniaksi olisi oikeudenmukaista ja kunniallista antaa nuorille aito lupaus siitä, ettei kenenkään koulutuspolun tarvitse katketa lähiopetuksen tai rahan puutteeseen jo toisella asteella.