Lehtikuva/Drew Angerer

Aikaa olisi uuden tutkimuksen mukaan jonkin verran aiemmin arvioitua enemmän, mutta hukattavaksi sitä ei ole.

Maanantaina julkaistun tutkimuksen mukaan jopa Pariisin sopimuksen kunnianhimoinen toive ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen voisi yhä olla saavutettavissa.

Useimmat tutkijat ovat tähän mennessä pitäneet sitä jo mahdottomana, ja sopimuksessa tavoitteeksi kirjatun 2 asteen saavuttamista sitäkin vaikeana.

Tieteellisessä Nature Geoscience -aikakauslehdessä julkaistussa artikkelissa arvioidaan uudelleen muun muassa päästöjen ja ilmastonmuutoksen laskentamenetelmiä ja päädytään siihen, että aikaa välttämättömien muutosten tekemiseen on useita vuosia aiemmin arvioitua enemmän.

Toimimalla mahdollisimman nopeasti selvittäisiin pienemmillä vuosittaisilla päästövähennyksillä kuin lykkäämällä toimia.

Aikaa ei silti ole hukattavana. 1,5 asteen tavoite voisi tutkimuksen mukaan olla saavutettavissa, jos kasvihuonekaasujen päästöjen huippukohta olisi ohitettu vuoteen 2030 mennessä ja ne olisivat siihen mennessä pudonneet alle nykyisen tason. Lisäksi päästöjen pitäisi vuoden 2030 jälkeen vähentyä entistä jyrkemmällä käyrällä.

Näillä edellytyksillä ilmaston todennäköinen lämpenemisen huippu asettuisi välille 1,2–2,0 astetta. Vuoteen 2100 mennessä lämpeneminen voisi olla 1,5 astetta verrattuna esiteolliseen aikaan.

Tutkimusryhmän jäsen Michael Grubb sanoo Guardian-lehdessä, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää lujia toimenpiteitä. Toimimalla mahdollisimman nopeasti selvittäisiin pienemmillä vuosittaisilla päästövähennyksillä kuin lykkäämällä toimia.

Grubb pitää rohkaisevana sitä, että hiilidioksidipäästöjen kasvu on taittumassa aiemmin oletettua nopeammin ja uusiutuvan energian kustannukset ovat pudonneet odotettua nopeammin.