Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kansaneläkeläisetkin menettävät, vaikka takuueläke nousee hieman.

Ensi vuoden budjettiesitys vie pienituloisimmilta kotitalouksilta 37 euroa vuodessa. Kaikkein suurituloisin kymmenys hyötyy siitä vuoden aikana 400 euroa. Tiedot ilmenevät valtiovarainministeriön tiistaina julkaistun suhdannekatsauksen liitteistä.

Ne vahvistavat saman asian, jonka eduskunnan tietopalvelu laski jo vasemmistoliiton tilauksesta: budjettiesitys kasvattaa tuloeroja.

Laskelmat eroavat siinä, että tietopalvelun mukaan tulot alenevat neljässä alimmassa tulokymmenyksessä ja nousevat kuudessa. VM:n katsauksen mukaan alennus koskee vain kahta alinta tuloluokkaa.

Euroiksi muutettuna budjetti kasvattaa käytettävissä olevia tuloja sitä enemmän, mitä suuremmat tulot ovat ennestään.

Eläkeläisetkin miinuksella

Alimmissa tulokymmenyksissä tuloja vähentävät indeksimuutokset eli niiden jäädytykset, tupakkaveron korotus sekä asumistuen leikkaus. Ne lisäävät toisaalla menoja, sillä toimeentulotuen tarve kasvaa ja maksettujen verojen määrä vähenee suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin.

ILMOITUS

Budjettiin sisältyy takuueläkkeen 15 euron korotus, mutta kansaneläkkeetkin laskevat keskimäärin indeksijäädytysten vuoksi. Keskimääräisen kansaneläkkeen väheneminen johtuu siitä, että takuueläkkeen saajat ovat pieni osa kaikista kansaneläkkeensaajista. Kansaneläkettä ja työeläkettä voi saada rinnakkain siten, että oikeutta takuueläkkeeseen ei ole. Tällöin indeksijäädytys vähentää saadun kansaneläkkeen määrää, kun taas takuueläkkeen korotuspäätös ei vaikuta näiden henkilöiden käytettävissä oleviin tuloihin, VM selittää monimutkaista yhtälöä.

Suurituloiset hyötyvät VM:n mukaan veronkevennyksistä ”vähentäen maksettuja veroja suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin”.

Varhaiskasvatusmaksujen alennuksista hyötyvät eniten keskimmäiset tuloluokat.