Lehtikuva/Jarno Mela

Passiivisuudesta rangaistaan kolmella karenssipäivällä tarkastelujaksoa kohden.

Hallitus kiristää työttömyysturvan saannin ehtoja. Paljon julkisuudessa ollut aktiivimalli lähti tiistaina eduskunnan käsiteltäväksi. Työttömyysturvalakiin ehdotettujen muutos on tarkoitus kannustaa työttömiä työnhakijoita aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa koko työttömyyden ajan. Laki on tulossa voimaan ensi vuoden alussa.

Esityksessä työttömyyden alun karenssipäiviä vähennetään seitsemästä viiteen, mutta niitä tulee työttömyyden aikana lisää, jos työtön ei ole ollut riittävästi työssä tai osallistunut työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin.

Aktiivisuutta ryhdytään tarkastelemaan 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksoissa eli noin kolmen kuukauden välein. Työttömyysetuutta ei leikata, jos työnhakija on esimerkiksi työllistynyt kolme työpäivää 65 maksupäivän aikana.

Aktiivisuutta voi osoittaa työskentelemällä palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat muun maussa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.

Liian vähästä aktiivisuudesta rangaistaan leikkaamalla työttömyysetuudesta 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi. Se tarkoittaa käytännössä yhtä karenssipäivää kuukaudessa, kolmea koko jaksolla. Vähennys tehtäisiin sekä ansiopäivärahasta, työmarkkinatuesta että peruspäivärahasta.

Hallitus perustelee mallin kannustavan lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen, jota voivat puolestaan johtaa pysyvämpään työllistymiseen ja ehkäistä siten pitkäaikaistyöttömyyttä.