Lehtikuva/Irene Stachon

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer haluaa irrottaa soteuudistuksen maakuntauudistuksesta. Maakunnille nyt kaavailtu tehtäväkenttä on liian laaja. Sosiaali- ja terveydenhuolto kärsii maakunnan rahanjaossa ja jää maakunnan vastuulle tulevien muiden tehtävien varjoon. Ennaltaehkäisevä työ ja erityisesti kotiin annettavat palvelut kärsisivät eniten ja asiakkaiden oma rahoitusvastuu palveluista kasvaisi.

Maakuntamalli ei ole demokraattinen. Suurin osa kunnista voi jäädä ilman yhtään edustajaa maakuntavaltuustossa. Kuntayhtymässä jokaisella kunnalla on sen sijaan vähintään yksi äänivaltainen edustaja korkeimmassa päätöksentekoelimessä.

Maakuntamallissa valta keskittyy alueille ja kuntiin, joissa on suurimmat väestökeskittymät. Sote-sektorin palvelupisteiden määrittelyssä tai palveluntuottajien valinnassa pienillä kunnilla ei maakuntamallissa ole vaikutusmahdollisuuksia. Kuntayhtymämallissa pienempien kuntien ääni sen sijaan kuuluu.

Tavoiteltavat säästöt toteutuvat parhaiten, kun kuntayhtymille annetaan oikeus määrittää sote-sektorin verotus. Tällöin ennaltaehkäisevä toiminta ja kustannustehokkaat toimintamallit tulisivat parhaiten käytäntöön. Kuntayhtymillä ei olisi mahdollisuutta siirtää vastuuta palveluista valtion tai kuntien vastuulle.

Kuntasektorin taloudenhallinta saisi myös vakautta, koska sotesta ei kunnille tulisi enää epämiellyttäviä yllätyslaskuja. Kuntayhtymä omalla verotusoikeudella on myös perustuslakivaliokunnan pitämä mahdollisuus sote-sektorin toimintamalliksi.

ILMOITUS

Suuret kuntayhtymät ovat tulleet kunnille tutuiksi useiden vuosikymmenien kuluessa erityisesti sairaanhoitopiirien kautta. Nyt monissa maakunnissa on jo toteutettu tai ollaan toteuttamassa koko maakunnan laajuinen sote-sektorin kuntayhtymä.

Varmin ja paras tapa toteuttaa sekä maakunta- että sote-uudistus on malli, jossa maakunta ottaa vastuulleen sille kaavaillut kaikki muut kuin sote-sektorin tehtävät. Sote järjestetään maakunnan laajuisina kuntayhtyminä kuten sairaanhoitopiirit. Tämä malli on turvallisin häiriöttömän ja laadukkaan palvelutuotannon sekä myös tavoiteltavien säästöjen näkökulmasta. Näin turvataan valinnanvapauden lisääntyminen sote-palveluissa.

SuPer on laskenut todennäköiset maakuntavaalien tulokset käyttäen pohjana viimeisiä eduskunta- ja kuntavaaleja sekä ottanut vertailulaskelmissa huomioon myös vaalitaktikoinnin. Maakuntavaltuustojen paikkajakoennuste ja kuntakohtaiset luvut löytyvät osoitteesta: www.superliitto.fi.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer