Lehtikuva/Mikko Stig

Pk-yritysbarometristä syntyi kaksi tulkintaa.

Maanantaina julkistetun pk-yritysbarometrin tuloksista esitettiin tuoreeltaan kaksi toisistaan poikkeavaa tulkintaan. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Finnveran mukaan pk-barometri kertoo hyvistä näkymistä, yritysten haluista kasvaa ja työllistää.

Suomen yrittäjille pk-barometrin tulokset olivat pettymys. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen tulkinnan mukaan talouskasvu on huteralla pohjalla ja tilanne edellyttää rakenneuudistuksia ja erittäin suurta palkkamalttia.

TEM:n, Finnveran ja Suomen yrittäjien tuottaman pk-yritysbarometrin mukaan pienet ja keskisuuret yritykset luottavat taloussuhdanteen kohentumiseen entisestään.

Voimakkaasti kasvuhakuisista pk-yrityksistä 71 prosenttia lupaa lisätä henkilöstöään seuraavan vuoden aikana. Kaikista pk-yrityksistä joka neljäs arvioi lisäävänsä henkilöstöään.

Elinkeinoministeri Mikä Lintilän (kesk.) mukaan esteeksi kasvulle voi muodostua osaavan työvoiman saatavuus.

ILMOITUS

Rahoitusta kaivataan

Finveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä arvioi pk-yritysbarometrin kertovan yritysten haluista hyödyntää talouden noususuhdannetta ottamalla kasvuaskelia. Vahvasti kasvuhakuisista yrityksistä puolet aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta kehityshankkeisiin ja kansainvälistymiseen. Myös käyttöpääoman tarve panee pk-yrityksiä hakemaan ulkopuolista rahoitusta.

Pk-yritykset eivät pidä rahoituksen saatavuutta yhtä suurena esteenä yrityksen kehittämiselle kuin aiemmin.

Kaikilla päätoimialoilla on nyt enemmän investointeja lisääviä kuin niitä vähentäviä yrityksiä. Vahvimmat investointiodotukset ovat teollisuudessa. Finnveran investointirahoituksen päätoimialoja ovat metallituotteiden valmistus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä it-ala ja puuhun perustuva valmistus.

Pk-yrityksissä tullaan näkemään runsaasti omistajavaihdoksia seuraavan 10 vuoden aikana. Barometriin vastaajista noin 40 prosenttia harkitsee luopumista yrityksestään seuraavana 10 vuoden aikana. Tärkein syy on ikääntyminen. Eniten yritystoiminnasta luopujia on kaupan alalla.

Suomen Yrittäjät pettyi

Suomen yrittäjien optimismi pk-yrityksen näkymiin on maltillisempaa kuin TEM:n ja Finnveran. Odotukset suhdanteiden suhteen ovat kohentuneet vain hieman viime keväästä, Suomen yrittäjät huomauttaa.

– Näin varovainen muutos oli pettymys. Kasvu ei koske kaikkia yrityksiä, toteaa SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Hänen mielestään se voi olla merkki siitä, että kasvu on huteralla pohjalla.

Pentikäinen tulkitsee pk-barometrin tuloksia niin, että nyt on suuri tarve rakenneuudistuksille ja erittäin vahvalle palkkamaltille syksyn sopimuskierroksella.

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2017 pk-yritysbarometri perustuu 4 700 pk-yrityksen vastauksiin.