Jarno Mela

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haluaa maailmanlaajuisen hiilidioksidiveron ja europarlamentaarikko Merja Kyllönen yhteiset rajat arktisen alueen käytölle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haastaa vasemmiston kampittamaan trumpilaista ilmastopolitiikkaa. Oikeistopopulistit käyttävät monissa länsimaissa ilmastonmuutosta viholliskuvien luomiseen. Sen väitetään olevan kaupunkilaisen koulutetun eliitin projekti ja uhkaavan työpaikkoja, teollisuutta ja työväestön toimeentuloa.

– Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtä tärkeää yhdistää poliittisen vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen voimia positiivisen vision luomiseen, miten ja millä keinoin voimme toimia yhteiskunnassa, jossa ilmastomuutos on realismia, toteaa Andersson.

Hän harmittelee, että puoluepolitiikkaan osallistuvilta kuluu valtavasti energiaa taisteluun sinänsä tärkeistä yksityiskohdista ja lähitulevaisuuteen vaikuttavien asioiden puolesta ja aikaa jää vähemmän suuremmille asioille.

Poliittiset liikkeet eivät pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta ilman tulevaisuusvisioita.

– Tähän ei ole varaa. Poliittiset liikkeet eivät pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta ilman tulevaisuusvisioita, sanoi Andersson puhuessaan Helsingissä Euroopan vasemmistopuolueen (European Left) Arktisen ilmaston tulevaisuus -seminaarissa tänään.

Andersson painottaa, että noin 60–80 prosenttia tunnetuista fossiilisista energialähteistä tulisi jättää käyttämättä, jo maapallon lämpeneminen halutaan rajoittaa kahteen asteeseen. Sen sijaan tulee kehittää uusiutuvia energiamuotoja.

ILMOITUS

– Maailmanlaajuinen hiilidioksidivero olisi tehokas keino kasvattaa fossiilisen energian, kuten öljyn, markkinahintaa ja nopeuttaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin. Sähköautojen halventuessa suunnitellaan fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen myynnin kieltämistä.

Liikkuminen ja työ mullistuvat

Andersson painottaa, että tekniset ratkaisut vaikuttavat yhteiskunnan rakenteisiin monin tavoin. Uudenlaiset teknologiset ratkaisut tehostavat energian käyttöä, ja avoimen datan käyttö mullistaa liikkumistapoja.

– Työmarkkinat ja teollisuus muuttuvat myös. Teollisen työn osuus työvoimasta on pienentynyt tasaisti viimeisten vuosikymmenten aikana. Työ ei katoa, mutta se muuttuu. Meidän tulisi lopettaa kasvusta puhuminen ja puhua edistyksestä, lopettaa puhuminen palkoista ja puhua tuloista, Andersson toteaa.

Hän painottaa koulutuksen ja tutkimuksen sekä universaalin perustulon merkitystä uuden tyyppisessä yhteiskunnassa. Työtä tulisi jakaa ja avoimia tietojärjestelmiä hyödyntää yrittäjyyden ja työn uudelleenmäärittelyyn mukaan lukien palkkatyön ulkopuolella olevat.

Tiukat rajat arktisen alueen käytölle

Europarlamentaarikko Merja Kyllönen (vas.) peräänkuulutti seminaariin lähettämässään videotervehdyksessä yhteisiä päätöksiä arktisesta suojelusta.

– EU:n arktisen strategian valmistelun aikana käyty kiivas keskustelu Euroopan parlamentissa alleviivasi sitä, miten erilaisin intressein arktista aluetta voidaan lähestyä. Ilmastonmuutosta ei edelleenkään oteta vakavasti.

– Vaikka investoinnit arktiselle alueelle tuovat mukanaan myös työtä ja hyvinvointia, on meidän sovittava yhteisesti joku raja. Taloudelliset intressit, ahneus ja geopolitiikka eivät voi olla se kärki jolla aluetta lähestytään, Kyllönen sanoi.