Lauri Hannus

Sote-seminaari

Pirkanmaan Vasemmistoliiton ja Vasemmistoliiton sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän 23.9. järjestämässä sote-seminaarissa Tampereella käsitellään muun muassa palvelujen parantamista.

Pääpuhujina ovat emeritusprofessori Juhani Lehto, professori Anneli Anttonen ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Lisäksi pidetään viisi lyhyttä puheenvuoroa.

Seminaarin ohjelma on verkossa

Ilmoittautumiset 13.9. mennessä Vasen Kaistan verkkosivujen kautta

Vasemmistoliiton valtakunnallinen Sosiaali- ja terveydenhuollon perusparannus -seminaari tähtää sote-palveluiden parantamiseen.

Tampereella syyskuun loppupuolella järjestettävässä seminaarissa puhutaan sote-palvelujen uudistuksesta kansanterveyden ja kansalaisten terveyspalveluiden näkökulmasta sekä sosiaalipalveluista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittelee puolueen sote-mallia, ja puolueen sote-alan asiantuntijat puhuvat muun muassa sairaaloiden ja muiden keskitettyjen palvelujen toiminnasta, sote-keskusten tehtävistä, työntekijöiden asemasta sekä vammaispalveluista ja vammaisten ihmisten oikeuksista.

Asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista puhuva tutkijatohtori Sinikka Torkkola Tampereen yliopistosta painottaa, että kyse ei ole vain hallituksen sote-uudistuksen kritiikistä, vaan palvelujen parantamisesta.

– Vasemmiston tavoitteena on oikeus yhdenvertaisiin palveluihin. Potilaalla on oikeus vakaaseen ja turvalliseen hoitosuhteeseen.

– Erityisesti monisairaille, usein iäkkäille ja pitkäaikaissairaille pitää pystyä takaamaan oma lääkäri ja hoitaja. Se on mahdollista myös julkisella puolella. Tälle pitää luoda muutkin puitteet kuin vapaa valinta yksityisellä puolella, Torkkola jatkaa.

Potilaat kehitystyöhön

Torkkola pitää tärkeänä asiakkaiden ja potilaiden osallistumista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen.

– Paljon käytössä olevat potilastyytyväisyyskyselyt eivät oikein toimi, sillä ne antavat liian hyviä tuloksia. Avovastauksia lukuunottamatta ei tunnisteta ongelmista kertovia heikkoja signaaleja.

Torkkola pitääkin parempana hankkia tietoa osallistuvan havainnoinnin tai haastattelujen kautta. Rutiininomaisesti käytettynä ne ovat työläitä ja kalliita.

– Asiakkaiden ja potilaiden raadit on yksi mahdollisuus. Sosiaalipuolella niitä on otettu jo käyttöön.

Potilaslain päivitys

Torkkola nostaa esiin myös potilasoikeuslain päivittämisen ja erityisesti potilasasiamiesten riippumattomuuden vahvistamisen. Potilasasiamiehen tehtävää hoitaa usein terveydenhuollon yksikön henkilökuntaan kuuluva sosiaalityöntekijä tai hoitotyöntekijä. Pienissä yksiköissä tehtävä on sivutoiminen.

– Pidän ongelmallisena sitä, että potilasasiamiehet ovat hallinnollisesti osa samaa terveydenhuollon organisaatiota, jota potilaan valitus koskee. Vain isoissa kaupungeissa potilasasiamiehet on erotettu muusta terveydenhuollosta.

– Käytännössä potilasasiamies voi joutua auttamaan asiakasta valittamaan oman esimiehensä työstä.

Juttua on päivitetty 11.9.2017 klo 13.25: korjattu Sinikka Torkkolan titteli.

Sote-seminaari

Pirkanmaan Vasemmistoliiton ja Vasemmistoliiton sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän 23.9. järjestämässä sote-seminaarissa Tampereella käsitellään muun muassa palvelujen parantamista.

Pääpuhujina ovat emeritusprofessori Juhani Lehto, professori Anneli Anttonen ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Lisäksi pidetään viisi lyhyttä puheenvuoroa.

Seminaarin ohjelma on verkossa

Ilmoittautumiset 13.9. mennessä Vasen Kaistan verkkosivujen kautta