Turun traagisista tapahtumista voisi keskustella myös uskontofilosofisessa mielessä. Kuuntelin arkkipiispan pitämän aamuhartauden lauantaina 19.8. radiosta, koska kuvittelin hänen pohtivan asiaa teodikean, pahan ongelman, kannalta.

Valtiokirkkomme päämies ei kuitenkaan edes yrittänyt todistaa, ettei pahan olemassaolo ole ristiriidassa Jumalan kaikkivallan ja rakkauden kanssa.

Mikäli siis on olemassa Jumala persoonallisessa mielessä, hänen on pakko olla kaikkivoipa ja kaikkitietävä. Kaikkihyväkin vielä, väitetään.

Tästä seuraa automaattisesti ja aukottomasti, että hän tiesi etukäteen tappajan toimivan niin kuin toimi ja salli sen tapahtua. Hän tietää minunkin kohtaloni etukäteen.

Jumalan osoittaminen oikeudenmukaiseksi vastausta vaille. Käsittääkseni kristityillä ja muslimeilla on periaatteessa ihan sama Jumala.

Asko Rantanen
Sastamala