Lehtikuva/Sari Gustafsson

Työryhmä esittää vähäpäästöisten autojen hankintaan ja muuntamiseen kuuden miljoonan euron tukea vuosittain.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila tukee liikenteen päästövähennystavoitteista syntynyttä kompromissia, vaikka on pettynyt sen kunnianhimon tasoon. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk) johtama parlamentaarinen työryhmä on laatinut 11-kohtaisen väliraportin liikenteen päästövähennyksiin liittyvistä esityksistä.

– Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan nopea muutos liikennesektorille. On hyvä, että päästövähennyslinjaukset pystyttiin työryhmässä tekemään laajalla yhteisymmärryksellä, mutta vasemmistoliitto on huolissaan kunnianhimon tasosta. Tarvitaan päättäväisiä lisätoimia, jotta varmistetaan liikenteelle asetettu 3,6 miljoonan tonnin päästövähennystavoitteen saavuttaminen, Uotila sanoo.

Työryhmä esittää keskiviikkona julkistetussa väliraportissa liikenteen päästöjen vähentämistä tukemalla vähäpäästöisempää liikennettä, tekemällä vero- ja sääntelymuutoksia sekä parantamalla joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja edistämällä liikenteen palveluistumista.

Tarvitaan päättäväisiä lisätoimia, jotta varmistetaan liikenteelle asetettu 3,6 miljoonan tonnin päästövähennystavoitteen saavuttaminen.

EU:n asettamien päästövähennystavoitteiden sekä kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen päästöt on vähennettävä puoleen vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmä esityksiä ovat muun muassa biopolttoaineiden osuuden kasvattaminen 30 prosenttiin aiempien päätösten mukaisesti. Vähäpäästöisten ajoneuvojen lisääntymistä tavoitellaan tukemalla vuosina 2018–2021 täyssähköautojen hankintaa sekä kaasu- ja flexfuel-autojen konvertointia yhteensä 6 miljoonalla eurolla vuosittain.

ILMOITUS

Ruuhkamaksuja ja verovähennyksiä

– Vasemmistoliitto on työskentelyn aikana korostanut toimenpiteiden oikeudenmukaista kohdentumista, eli että vaikutukset eri väestöryhmille, tulotasoille, alueille ja elinkeinoille huomioidaan ja tarvittaessa kompensoidaan, kertoo Uotila.

Hänen mukaansa ruuhkamaksut kaupunkiseuduilla olisi yksi mahdollisuus tasata kustannuksia eri alueiden välillä, ja esimerkiksi verovähennyksillä tai tulonsiirroilla voidaan helpottaa pienituloisten asemaa.

Hyvänä hän pitää sitä, että väliraportissa esitetään tukea nykyisten autojen konvertointiin ja vaihtamiseen vähäpäästöisemmiksi.

Rohkeampia kokeiluja

– Vasemmistoliitto olisi halunnut edetä konkreettisemmin ja päättäväisemmin jo tässä väliraportissa. Eduskunta on hyväksynyt laajalla yksimielisyydellä energia- ja ilmastostrategian ja olemme sitoutuneita kansallisiin tavoitteisiin ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunta on meidän yhteinen vastuumme. Rivakat keinot ovat tärkeitä etenkin nyt, kun talouden kasvaessa liikennemäärät oletettavasti kasvavat, Uotila toteaa.

Hänen mukaansa rahoitusta toimenpiteille tarvittaisiin sovittua enemmän.

– Vasemmistoliitto edellyttääkin, että määrärahatasoa korotetaan tulevissa kehyspäätöksissä, jotta julkinen liikenne ja liikenteen sähköistyminen voivat edetä riittävän nopeasti. Olisimme myös halunneet rohkeampia kokeiluja esimerkiksi kyydin jakamiseen ja sähköautojen yhteiskäyttöön.