Patrik Lindström

Teollisuusliitto päätti pari viikkoa sitten työnseisauksesta Delta Autossa Pirkanmaalla. Pitkäaikaiset ongelmat työnantajan kanssa ovat edelleen ratkaisematta.

Jatkuvatko työtaistelut, Teollisuusliiton 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen?

– Tällä viikolla teemme lisäpäätöksiä. Edessä voi olla uusia työtaistelutoimia, joissa Delta Auton työt tulevat pysähtymään tai ainakin vaikeutumaan monen automerkin toimipisteissä.

– Toimenpiteet ajoittuvat sillä tavalla, että uudet toimet alkavat portaittain ensi viikon alusta eteenpäin. Jos neuvottelut eivät etene, toimet laajenevat.

Mistä yrityksessä riidellään?

ILMOITUS

– Ongelmat alkoivat vuonna 2015, jolloin Delta Auto leikkasi yksipuolisella päätöksellä työntekijöiden ansioista lomarahaa vastaavan summan.

– Sen jälkeen siellä on ollut työsuhderiitoja, joissa ihmisten työsuhteita on purettu ja jopa luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja on irtisanottu. Nämä asiat veimme oikeuteen.

Miten oikeudessa kävi?

– Niistä on olemassa meille myönteinen käräjäoikeuden tuomio, mutta työnantajat ovat valittaneet päätöksistä hoviin.

– Uudempi ongelma on keväällä yrityksessä tehty päätös, jonka mukaan kaikissa yrityksen huoltopisteissä siirrytään ns. palvelumestarimalliin.

Mitä palvelumestari tekee?

– Normaalisti työnjohtaja on ottanut asiakkaalta työn vastaan, antanut sen asentajalle, joka on palauttanut paperit työnjohtajalle. Tämä on kertonut asiakkaalle, mitä vikaa autossa on ollut.

– Palvelumestarimallissa työnjohtajavaihe poistuu kokonaan. Mestari tekee kaikki hänenkin työnsä ja yrittää hoitaa siinä välissä myös lisämarkkinointia.

– Palvelumestarimalli on meille ihan ok, mutta se ei ole ok, että kaikkien asentajien työsuhteet pitää ensin irtisanoa.

Miksi asentajat irtisanotaan?

– Siksi, että uudella työsopimuksella takaisin otettavilla työntekijöillä on kaksi palkkaluokkaa pienempi palkka.

– Emme voi hyväksyä, että myös pekkaset eli työajan lyhennysvapaat häviävät tässä yhteydessä. Samalla myös kaikki aikaisempina vuosina saadut henkilökohtaiset lisät ja korotukset poistuvat.

Juttua on oikaistu 4.9.2017 klo 9.45. Teollisuusliitolla ei ole liittosihteeriä, vaan haastateltu Turja Lehtonen on liiton 1. varapuheenjohtaja.