Lauri Hannus

Ari Sulopuisto ihmetteli (KU 11.8.) terveyskeskuksen ajanvarauksen hankaluutta Joensuussa, aikoja kun voi varata vain kaksi viikkoa eteenpäin. Jos kalenteri siis on jo kahdeksi viikoksi täynnä, jää kokonaan vaille aikaa, sillä ajanvaraus pidemmän ajan päähän ei ole mahdollista.

Toista se on työterveyshuollossa: aikoja on riittävästi tarjolla valittavaksi asti ja ihan ilmaiseksi. Ei ole reilua, että työelämän ulkopuolella olevat eli työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset joutuvat jonottamaan terveyskeskukseen ja maksamaan palveluista omavastuiden noustua yhä enenevissä määrin.

Kansanterveyslakiin vuonna 1972 kirjattiin periaate maksuttomasta perusterveydenhuollosta ja kuntiin saatiin terveyskeskukset. Niiden lääkäripalvelut tulivat maksuttomiksi vuonna 1981, mutta lamavuonna 1993 terveyskeskusmaksut otettiin taas uudelleen käyttöön. Sen sijaan työterveyshuolto oli maksullista vain vuoden ajan laman alkaessa.

”Työterveyshuolto oli maksullista vain vuoden ajan laman alkaessa.”

Helsinki luopui terveyskeskusmaksusta vuonna 2013. Perusteena oli terveyserojen kaventaminen, kun pienituloisten kynnys hakeutua hoitoon madaltuisi.

Nyt olisi sote-uudistuksen myötä aika puuttua tähän ilmiselvään eriarvoisuuteen ja tarjota kansanterveyden edistämiseksi kaikille maksuton perusterveydenhuolto. Terveyskeskusten jonoistakin päästäisiin eroon, kun satsattaisiin resursseja julkisiin terveyspalveluihin yksityisten terveysalan suuryritysten sijaan.

Jaana Haverinen
Joensuu