All Over Press

Työttömyys ei saa saksalaisia kannattamaan äärioikeistoa, vaan pelko työttömäksi joutumisesta. Myöskään köyhyys ei ole ensisijainen syy, vaan epävarmuus siitä, pystyykö säilyttämään yhteiskunnallisen asemansa. Jos joku valitsee äärioikeiston, se perustuu ennen kaikkea subjektiivisiin tuntemuksiin ja vähemmän tosiasiallisiin kriteereihin, kuten taloudelliseen toimeentuloon.

Näihin päätelmiin tullaan tutkimuksessa, jonka saksalainen Hans-Böckler-säätiö teki alkuvuodesta. Sillä etsittiin vastausta kysymykseen, ketkä äänestävät oikeistopopulistista ja äärioikeistolaista Alternative für Deutschland -puoluetta (Vaihtoehto Saksalle).

AfD:n äänestäjät eivät juurikaan erotu tulotasoltaan keskimäärin koko väestöstä, vaikkakin kannatus jossakin määrin painottuu keskiarvon alapuolelle. Puolueella on kannatusta myös ylemmissä tuloluokissa. Erona sen sijaan on työsuhteen laatu. Työehtosopimuksen turvaamissa työsuhteissa toimivat äänestävät harvemmin äärioikeistoa kuin tilapäisissä, lyhytkestoisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevät.

Luottamus yhteiskunnan instituutioihin ja tulevaisuudenkuva erottavat AfD:n äänestäjiä muusta väestöstä. Kaikista vastaajista 67 prosenttia piti Saksaa demokraattisena ja 68 prosenttia katsoi sananvapauden olevan todellisuutta, AfD:n kannattajista vastaavasti 40 ja 38 prosenttia. Vastanneista 60 prosenttia pitää Saksaa edelleen yhteiskuntana, jossa on yläluokka ja alaluokka, AfD:n äänestäjistä 75 prosenttia.

Monet AfD:n kannattajat pelkäävät, etteivät saa työtä, jos menettävät nykyisen työpaikkansa. Heillä on epämääräistä huolta väkivallan ja rikollisuuden suhteen. Heistä 83 prosenttia kokee itsensä vieraaksi omassa maassaan maahanmuuton seurauksena, kun kaikista saksalaisista näin ajattelee 44 prosenttia.

Tunne kontrollin menetyksestä ja vieraiden määräiltävissä olemisesta, erityisesti työpaikalla, on yhteistä AfD:n äänestäjille. He pelkäävät globalisaatiota, avoimia rajoja ja maahanmuuttoa ja epäilevät poliittisten instituutioiden luotettavuutta. Heistä 41 prosenttia kokee itsensä häviäjiksi, kun sama kokemus on 27 prosentilla kaikista saksalaisista.

Tutkijat arvioivat samojen piirteiden yhdistävän äärioikeiston kannattajia useimmissa teollisuusmaissa.