Anniina Säilynoja

Nykyinen Suomen hallitus keksii kiihtyvällä vauhdilla uusia lakeja heikentämään työttömien, työssäkäyvien ja eläkeläisten elintasoa. Nämä lait eivät koske lakeja säätäviä kansanedustajia. Tämä ei ole moraalisesti oikein, eikä se anna hyvää kuvaa hallituksen tai eduskunnan toiminnasta.

Kansanedustajan palkkio kolmen ja puolen päivän viikkotyöstä, lähes viiden kuukauden vuosilomalla on noin 6 500 euroa, ministerin 9 000–11 000 euroa ja puhemiehen 11 700 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi kansanedustaja saa verotonta kulukorvausta 986–1 809 euroa kuukaudessa sekä ilmaiset taksi-, juna- ja lentomatkat. Valiokuntien-, jaostojen- ja ryhmien puheenjohtajille maksetaan 475–1 188 euron lisäpalkkio.

Kansanedustaja saa palkkionsa riippumatta poissaoloista tai työtunneista. Kansanedustajan julkinen toiminta eduskunnan ulkopuolella on vapaaehtoista, jonka puitteet järjestetään yleensä talkootyöllä. Kansanedustajalla on myös kokopäiväinen avustaja, joka tekee ison osan kansanedustajan työstä.

”15 vuoden kansanedustaja-työstä kertyy täysi eläke.”

Lisäksi 15 vuoden kansanedustajatyöstä kertyy täysi eläke. Kansanedustajan eläke voi olla 6 000 euroa kuukaudessa. Kansanedustajatyön loputtua edustajalla on oikeus saada eläkeikään asti 3 000–6 000 euron sopeutumiseläkettä. Tällä hetkellä sopeutumiseläkkeen piiriin kuuluu 146 henkilöä, nuorin heistä on 35-vuotias. Vuoden 2011 jälkeen kansanedustajaksi valitulla on kansanedustajatyön jälkeen oikeus 1–3 vuoden noin 1 800 euron sopeutumisrahaan ilman työnhakuvelvoitetta, ja sopeutumisrahaa saa vaikka menisi töihin.

Edellä mainitut kansanedustajien raha-automaatit eivät ole oikeudenmukaisia muita suomalaisia kohtaan, joten kansanedustajien 3 000–6 000 euron sopeutumiseläke ennen varsinaista eläkeikää pitäisi poistaa kokonaan.

Osa sopeutumiseläkettä saavista saa myös palkka-, osinko- tai pääomatuloja. Kansanedustajien 1 800 euron sopeutumisrahan ehtojen pitäisi olla samat kuin muillakin työttömillä eli osallistuminen työvoimatoimiston haastatteluihin ja koulutuksiin sekä työhakemusten teko ja työn vastaanottaminen.

Jarno Strengell
Mikkeli