Lehtikuva/Martti Kainulainen

Yhtiön korjaamo- ja asennustyöt pysähtyvät ensi torstaina. Liiton johdolle valtuudet laajentaa työtaistelutoimia.

Teollisuusliitto antoi perjantaina liiton johtoryhmälle lisävaltuuksia, joilla voidaan laajentaa Delta Auto –konsernia koskevia työtaistelutoimia. Liiton hallitus päätti, että työtaistelutoimenpiteitä laajennetaan tarvittaessa koskemaan myös muita erikseen määriteltyjä yrityksiä kuin niitä, jotka kuuluvat Delta Auto –konserniin.

Lisävaltuuksien myöntämiseen päädyttiin, koska Delta Auto ei Teollisuusliiton esityksistä huolimatta ole suostunut perumaan sopimusten ja lakien vastaisia toimiaan.

Teollisuusliitto on jo aiemmin päättänyt pysäyttää korjaamo- ja asennustyöt Delta Autossa 24. – 27.8. väliseksi ajaksi. Työnseisaus koskee noin 200 asentajaa Delta Auton, Delta Motor Groupin ja Kia Motors Finlandin ja niiden aputoiminimien korjaamo- ja asennustöissä. Työnseisaus alkaa torstaina 24.8. kello 0.00 ja päättyy sunnuntaina 27.8. kello 23.59.

Lisäksi yhtiöt on asetettu toistaiseksi voimassa olevaan hakusaartoon. Työnseisauksen taustalla ovat pitkäaikaiset ongelmat yhtiön kanssa, työnantajan harjoittama uhkailu ja kiristys. Viimeinen pisara oli se, että Delta Auto ryhtyi väkivaltaisesti tekemään muutoksia asentajien työnkuvaan siten, että samalla heikennetään palkkoja ja muita työsuhteen ehtoja.

Delta Auto irtisanoi keväällä suurimman osan asentajistaan, mukaan lukien pääluottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja. Uusilla työsopimuksilla palkattavat asentajat ovat ns. palvelumestareita, jotka ottavat myös vastaan ja luovuttavat itse työnsä. Teollisuusliitto ei vastusta sinänsä muutosta. Se auttaa liiton jäseniä kehittymään työssään. Mutta tapa, jolla muutos yritetään toteuttaa, on liiton mielestä törkeä.

Teollisuusliitto on haastanut myös alan työnantajaliiton Autoalan Keskusliiton työtuomioistuimeen valvontavelvollisuuden noudattamatta jättämisestä.