Jarmo Lintunen

Slovenialainen filosofi ja psykoanalyysin teoreetikko Slavoj Žižek osuu naulan kantaa, kun sanoo, että todellinen uhka lännen sosiaaliselle rakenteelle on lähtöisin kapitalismin epätasa-arvosta – ei pakolaisista.

Pakolaistulva Pohjois-Afrikasta Välimeren yli Italiaan alkoi, kun ”läntinen arvoyhteisö” kuluvan vuosikymmenen alussa pommitti lähes kivikauteen Pohjois-Afrikan palomuurin, Libyan, ja suisti maan klaanien sotatantereeksi. Yhdysvaltojen johtama koalitio teki vuosituhannen alussa saman Irakille, jossa sisällissota jatkuu.

Vaikka hyökkäyksiä Libyaan ja Irakiin perusteltiin demokratian viennillä, kysymys oli Lähi-idän ja Libyan öljystä. ”Läntisellä arvoyhteisöllä” on paljon tehtäviä, sillä ainoastaan yksi prosentti maailman väestöstä omistaa noin puolet maapallon varallisuudesta. Monet sodat ja pakolaistulvat on vielä nähtävä ennen kuin koko maapallon varallisuus on harvojen omistuksessa.

Taito Taskinen
Kuopio