Leena Niskasen kirjoitus ”Makupala monikansallisille” (28.7.) on todella ajankohtainen ja valaiseva. Hän oli ihmetellyt, miksi yksityistäminen on kokoomukselle niin tärkeä. Hän löysi vastauksen Leena Eräsaaren artikkelista Valtion yhtiöittämisen väkivaltaisuus (2000).

Tähän kysymykseen on historioitsija Ville Yliaska väitöstutkimuksessaan paneutunut erittäin perusteellisesti. Väitöstutkimus kertoo miten uusi julkisjohtaminen toteutettiin Suomessa. Sen on kirjaksi julkaissut Into kustannus nimellä Tehokkuuden toiveuni.

Vastaväittäjä, yhteiskuntapolitiikan dosentti Leena Eräsaari käsitteli Tieteessä tapahtuu -lehdessä 3/2015 tutkimusta otsikolla ”Miten uusliberalistinen hegemonia rakennettiin Suomeen?” Eräsaaren mukaan tutkimus osoittaa, että kysymys on ”suuresta valtiota koskevasta poliittisesta muutoksesta, joka on toteutettu erilaisina hallinnollisina hankkeina”. Se käsittelee Suomen lähihistoriaa 1970-luvulta 1990-luvulle, sivuten myös 2000-lukua. Keneltä ja mistä vaikutteita muutokseen on saatu, selviää siitä.

Leena Eräsaari pitää tutkimusta aivan ainutlaatuisena, sillä ”siinä on tiheällä kammalla käyty läpi valtava aineisto, jota on tulkittu useasta näkökulmasta”. Niinpä hän kirjoituksessaan esittää toivomuksen, ”että tämän väitöstutkimuksen soisi päätyvän sellaisten politiikassa mukana olevien ihmisten lukulistalle, jotka haluavat kyseenalaistaa uusliberalismin hegemonian”.

Maunu Kankaanpää
Vantaa