Juha Drufva

EU-parlamentin ympäristövaliokunnan muutama viikko sitten tekemä hiilinielupäätös on saanut osakseen laajaa kritiikkiä. Se on aiheellista, sillä päätös vähentäisi jatkossa Suomessa suunniteltuja hakkuita. Kaiken lisäksi EU-päätös perustuu väärään tietoon. sillä metsien kasvu Suomessa on nopeutunut ja kasvusta vain noin 70 prosenttia hakataan. Suoraan irvokasta on se, että enemmistön äänestyksessä muodostivat niiden maiden edustajat, joissa metsät on hakattu maahan kauan sitten.

Kestävä metsätalous mahdollistaa hakkuiden lisäämisen myös Lapissa. Tutkijoiden mukaan Lapin metsissä kasvaa jatkossa vuosittain noin 12 miljoonaa kuutiota puuta. Siitä metsäteollisuus käyttää vuosittain keskimäärin 4–5 miljoonaa kuutiota ja muu poistuma on noin miljoona kuutiota. Lapissakin puuvaranto siis kasvaa kovaa vauhtia koko ajan. Se tarkoittaa, että vaikka hakkuita lisätään, luonnonsuojelullisin perustein rauhaan jätettäviä metsäalueita meillä riittää.

Jos EU-ympäristövaliokunnan äänestyspäätös jää voimaan, Kemijärven ja Kemin biotehdashankkeet ovat uhattuna ja luvassa olleet työpaikat jäävät saamatta. Lapissa työttömiä oli kesäkuun lopussa 15,3 prosenttia työvoimasta. Jos luvassa olleet metsätalouteen tehtävät investoinnit torjutaan, muuttoliike Lapista maan eteläisiin kasvukeskuksiin jatkuu. Monet muutkin maakunnat tarvitsevat kipeästi lisää metsätalouden työpaikkoja.

”Maakunnat tarvitsevat kipeästi lisää metsätalouden työpaikkoja.”

Johonkin onkin ruvettava EU:n kannanoton järkeistämiseksi. Radikaaleimman esityksen on tehnyt perussuomalaisista eronneiden sinisten uusi kansanedustaja Matti Torvinen. Lapissa Songan kylän kesäjuhlassa hän esitti, että Suomen hallituksen on tehtävä EU:n jäsenmaille selväksi, että Suomi eroaa EU:sta, jollei hiilinielupäätös EU-parlamentissa muutu Suomelle oikeudenmukaiseksi.

Matti Torvisen esittämä linjaus toisi taatusti Suomelle myönteisen ratkaisun. Tokkopa Brysselin suuntaan nöyrästi kumarteleva Sipilän hallitus noin radikaaliin toimeen on valmis. Brysselin suuntaanhan pokkuroi nykyisin myös ulkoministeri Timo Soini.

Toimettomana Brysselin lopullista päätöstä ei pidä odotella. Lapissa vasemmistoväki odottaa näkyviä toimia niin Lapin liitolta, yrittäjien järjestöiltä, ay-liikkeen edustajilta ja muilta vaikuttajilta kesälomista huolimatta. Paine on suunnattava Sipilän hallituksen ja myös suoraan Brysseliin faktoihin perustuvan hiilinielulinjauksen saamiseksi.

Vasemmistoväki Lapissa kaipaa vasemmistoliitoltakin räväköitä toimia EU:n ympäristövaliokunnan hiilinielupäätöksen kaatamiseksi. Vasemmistolta odotetaan pohjoisessa myös selkeitä kannanottoja kovassa vauhdissa olevan EU-liittovaltiokehityksen torjumiseksi.

Esko-Juhani Tennilä
Rovaniemi